search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Brandbeveiliging bevestigen in tunnels


Afgelopen jaar was het thema brandbeveiliging in tunnels een hot issue. Nadat Rijkswaterstaat laboratoriumproeven uitvoerde om de brandbestendigheid van Nederlandse wegtunnels vast te stellen, bleek dat bij een aantal tunnels sprake was van een verminderde brandwerendheid. Om ervoor te zorgen dat deze tunnels weer aan de nationale tunnelwetgeving (Warvw en Ravw) voldoen, was het noodzakelijk extra maatregelen te nemen, zoals het aanbrengen van hittewerende bekleding.


Redactie OTAR H


et aanbrengen van hittewe- rende bekleding gebeurt door brandwerende platen


aan de wandoppervlakten van tunnels te monteren met behulp van mechanische bevestigingssystemen. Deze mecha- nische bevestigingssystemen moeten met betrekking tot brandveiligheid en corrosie aan speciale eisen voldoen. Het


schroefanker MULTI-MONTI-plus


van de Duitse bevestigingsspecialist HECO is goedgekeurd voor de installatie van brandwerende platen in tunnels en biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere mechanische bevestigings- systemen. De effi ciëntiewaarden van het schroefanker van HECO zijn van toepassing op brandblootstelling vol- gens


brandwerendheidsklassen R30


tot R120 in overeenstemming met NEN EN 13501-2. Daardoor is de MMS-plus geschikt voor de installatie van brand- werende platen, maar ook andere ele- menten, zoals informatieborden en ver- lichtingssystemen.


Het bewerking schroefanker


kenmerkt zich door een lage monta- gediepte, de mogelijkheid van mecha- nische


zonder moment-


sleutel en een bevestiging met minder zijwaartse krachten zodat ze dichter bij randen gemonteerd kunnen worden.


Bevestiging zonder pluggen Het MMS-plus schroefanker heeft een Europese


certifi cering in tunnels. De


voor het bevestigen van brandwerende platen


52 Nr.4/5 - 2020 OTAR schroefdraad van het schroefanker


maakt het mogelijk om het anker zonder pluggen in het boorgat te schroeven, wat zorgt voor een snelle en economische montage. Er bestaat geen uithardings- tijd zoals bij chemische ankers, terwijl de bevestiging direct lasten kan dragen. De lage montagediepte van ongeveer 40 millimeter met een boordiepte van 45 millimeter voorkomt contact met de wapening van het beton.


Herbruikbaar Een essentieel kenmerk en een bij- zonder voordeel van het MMS-plus schroefanker is de herbruikbaarheid. Dit bevestigingsmiddel


teerbar en herbruikbaar.


is volledig demon- Indien nodig


kan het anker worden losgeschroefd en vervolgens worden hergebruikt


in het


bestaande gat. Zo biedt dit anker de mogelijkheid tot demontage van platen voor inspecties die in tunnels en andere bouwwerken vereist worden. Een brand- werende plaat kan bijvoorbeeld zonder veel moeite worden verwijderd om het onderliggende beton te inspecteren en vervolgens opnieuw worden bevestigd. Net zo eenvoudig is de vervanging van beschadigde panelen, zoals vaak nodig is na een ongeval. Het schroefanker kan tot tien keer worden hergebruikt, in over- eenstemming met de certifi cering.


Afhankelijk van de vereiste corrosiebe- stendigheidsklasse zijn de ankers ver- krijgbaar


in verschillende materialen,


bijvoorbeeld in roestvrij staal A5 1.4571. Voor bijzonder agressieve omstandighe- den zoals in tunnels met hoge luchtvoch- tigheid en uitlaatgassen biedt HECO een versie in sterk corrosiebestendig staal 1.4529 (HCR).


Meer informatie www.heco-schrauben.nl


BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR (ETA-05/0011) zelfsnijdende


BRANDWERENDE PLATEN MOETEN AAN SPECIALE EISEN VOLDOEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64