search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Samen bouwen aan een toekomstbestendige infrasector (foto: Charles Batenburg)


ook om politieke moed, stellen beiden. Te Brömmelstroet wijst op Parijs, waar deze zomer een nieuwe burgemees- ter werd gekozen die mobiliteit binnen de Franse hoofdstad tot belangrijkste campagnepunt heeft benoemd. “Ze wil dat Parijs een ‘15-minutenstad’ wordt, waar iedereen op een gezonde en vei- lige manier binnen een kwartier zijn dagelijkse bezigheden kan doen. Toch zie je nog niet veel, dat politici mobili- teit tot speerpunt van hun beleid maken. En juist als ze dat wel zouden doen krijg je veranderingen voor elkaar. Dat we zo voorop lopen in de wereld heeft te maken met politieke keuzes uit het ver- leden.” Bekhuis: “Mobiliteit is een publiek en collectief belang. Dat vraagt om regie vanuit de overheid. En er gebeurt wel degelijk iets. Neem het voormalige infra- fonds. Dat heet nu mobiliteitsfonds en het geld dat erin zit gaat niet meer auto- matisch naar snelwegen, maar ook naar voorzieningen voor de fiets. Er wordt met een bredere blik gekeken.” Te Brömmelstroet waarschuwt ook voor meer discussie: “Dat onze infra er zo goed bij ligt en tot de beste ter wereld behoort, komt deels doordat we er heel lang niet echt over gediscussieerd heb- ben.”


Digitale infra Inrichting van de openbare ruimte kan anno 2020 niet meer zonder daar ook de Digitale Infra bij te betrekken. Dat zegt BIM&Data-expert bij Bouwend Neder- land, Arjan Walinga. “Want met al die


60 Nr.4/5 - 2020 OTAR


verschillende gebruikers van de open- bare ruimte - bewoners, voetgangers, fietsers, pakjesbezorgers, bedrijven die winkels bevoorraden, bouwverkeer - zou


Robot Pepper van Gastheer Rijkswaterstaat


het toch geweldig zijn als je met bijvoor- beeld slimme sensoren en technieken kunt voorspellen hoe druk het gaat wor- den en waar precies? Daarmee kun je


InfraTech Series


In de aanloop naar InfraTech 2021 - dat in januari 2021 dus in aangepaste vorm zal worden georganiseerd - wil InfraTech het platform zijn waar de verschillende partijen elkaar treffen en van elkaar leren. Mede daarom zijn er iedere maand online talkshows waar gepraat en gediscussieerd wordt over de verschillende thema’s van de vakbeurs. Onder de titel ‘InfraTech Series’ staan er al twee afleveringen online: een over mobiliteit in een 1,5-samenleving en een over de digitale infra.


Het programma van de InfraTech Series voor de komende maanden:


September - Klimaat & Verduurzaming Klimaat en verduurzaming in de gebouwde omgeving. Hoe betrekken we de inwoners bij deze opgaven en hoe kunnen we de burgers laten participeren?


Oktober - Trend: Vervanging & Renovatie Circulariteit gaat niet alleen over de toekomst, maar juist ook over hoe we het verleden kunnen “gebruiken”. Welke onderdelen van de infrastructuur kan je hergebruiken en hoe? En hoe realiseer je dat dan?


November - Trend: Vervanging & Renovatie (deel 2) Als we het circulaire gedachtengoed doorzetten, wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? We kunnen niet van de een op de andere dag circulair gaan wer- ken. Welk effect heeft dit op organisaties en hoe gaan zij ermee om?


December - Trend: Human Capital Het samenbrengen van alle 5 de trends, want voor alles is Human Capital nodig. Waar liggen de uitdagingen nu, wat hebben we geleerd (ook m.b.t. de afgelopen maanden) en how do we move forward?


Abonneer u op het YouTube kanaal van InfraTech via: Infratech.nl/Series


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64