search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
mensen ook niet aantrekkelijker op. Daarvoor hebben we wat mij betreft ook een verantwoordelijkheid. Daarom gaan wij kijken hoe we in zekere zin back to basic kunnen: welke informatie heb- ben we nou echt nodig? Het gaat om het detecteren van nieuwe risico’s en die informatie verwerk je in je dagelijkse beheer en onderhoud. We moeten niet verzuipen in het papier. Wij laten jaarlijks ongeveer duizend objecten inspecteren en dat betekent honderdduizend pagi- na’s aan informatie. Dat is natuurlijk ont- zettend veel.”


Eenvoudiger proces Bij het afsluiten van de nieuwe con- tracten vanaf 2021 wil Rijkswaterstaat wat dat betreft ‘stappen zetten’. “Toen we met de IAK-systematiek begon- nen, gingen we uit van ‘one size fits all’. We maakten geen verschil tussen een kleine duiker en een grote brug. Daar zijn we later vanaf gestapt. Ook bij de komende contracten ontwikkelen we weer door. We willen de huidige kwaliteit van inspecteren nog verder uitbouwen, maar het proces moet eenvoudiger en soepeler.”


Daarmee groeien de werkwijzen van Rijkswaterstaat en andere overheden ook meer naar elkaar toe, is de over- tuiging van Zwaan. “We moeten zorgen dat we de werelden dichter bij elkaar brengen. Als wij onze systematiek kun- nen vereenvoudigen is die meer bruik- baar voor gemeenten en provincies. En dat biedt de kans om meer samen op te trekken. Dan komt de kennisuitwis- seling beter op gang en behaal je finan-


ciële voordelen omdat


je bijvoorbeeld


opdrachten vaker gezamenlijk kunt uit- zetten.” Vereenvoudiging


betekent volgens


Zwaan niet dat inspecties minder gron- dig worden uitgevoerd. “Als je teveel beknibbelt, vergroot je op langere ter- mijn juist de risico’s. Dan krijg je te maken met veel verstoring van je dage- lijkse beheer en onderhoud en alle finan- ciële en capaciteitsproblemen van dien.


OTAR Nr.4/5 - 2020


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64