search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Duurzaam gebouwde bruggen hebben de toekomst


Kennis over duurzaam bouwen van fiets- en voetgangersbruggen komt samen in een voorstel voor duurzame aanpak, getoetst in proeftuinen. Hierin wordt de vergaarde kennis uit diverse platforms als IFD-bouwen, de CUR-213, Circulair Bouwen’23, Nederlandse Bruggenstichting en BouwCirculair met de praktische kennis van de opdrachtgevers en specialisten van Ingenieursbureau Westenberg gebundeld. De doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn ambitieus. Volgens Emile Hoogterp, technisch directeur bij Ingenieursbureau Westenberg, zeker haalbaar. “Maar dan moet iedereen wel willen!”


Ingenieursbureau Westenberg H


oogterp vertelt: “Toen ik in 2005 afstudeerde op duur- zame energie, was het de


bedoeling dat 20 jaar later fossiele brandstoffen en kernenergie


volledig


vervangen konden worden door duur- zame energie. Vanuit een lokale par- tij organiseerde ik in 2007 hierover een debat. Hier waren alle aanwezige politici, alsook experts op het gebied van duur- zaamheid en van de kerncentrale Bors- sele het roerend met elkaar eens: dit zou een haalbare kaart moeten zijn. Het was wat dat betreft eigenlijk een saai debat.” Toen Hoogterp rond 2005 in de Zwolse gemeenteraad zat, waren er al veelvuldig debatten over Cradle-to-Cradle-toepas- singen. Toch lijken ontwikkelingen als Cradle-to-Cradle en duurzame energie nog steeds een verre stip aan de horizon.


bel bouwen draagt bij aan een efficiëntere aanpak, die ook nog duurzaam en circulair is. Daarnaast is er met het verduurzamen detailleren


en van juist houten


constructieonderdelen nog veel winst te beha- len. Met het actualiseren van de CUR-Aanbeveling 213 ‘duurzaam detail-


Op weg naar duurzaam Hoogterp vervolgt: “Het is een kwestie van willen, door alle partijen. De overheid daagt te weinig uit en de marktpartijen voelen zich te weinig uitgedaagd. Dan krijg je stilstand. Gelukkig ontstaan er steeds meer mooie gezamenlijke initiatieven door de over- heid en de markt op het gebied van duurzaamheid. In 2019 heeft het NEN-instituut een sec- torbreed gedragen NTA (Nederlandse Technische Afspraak) over het IFD-bou- wen voor beweegbare bruggen gepubli- ceerd. Industrieel, Flexibel en Demonta-


“HET IS EEN KWESTIE VAN WILLEN, DOOR ALLE PARTIJEN”


36 Nr.4/5 - 2020 OTAR


leren in hout’ willen we laten zien wat er allemaal mogelijk is wanneer de houten constructies duurzaam ontworpen en uitgevoerd worden. Ook worden er stap- pen gezet om materiaalpaspoorten voor civiele kunstwerken te kunnen opstellen om meer circulair te kunnen werken.”


Kennis delen Hoogterp kijkt er erg naar uit om hier een bijdrage aan te leveren: “Als toon- aangevend ingenieursbureau moet je je maatschappelijke


verantwoordelijkheid


nemen op het gebied van onder andere de klimaatdoelstellingen. Via webinars, lezingen en publicaties delen we graag onze kennis en ervaring, zodat er in heel Nederland maximaal rendement uit de proeftuinen gehaald kan worden.”


Meer informatie www.westenberg.net


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64