search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Lichtpuntjes


Wat heeft innovatie en een onderbuikgevoel met elkaar te maken? Onlangs stond ik voor de camera’s van Omroep West op de Rijn- landRoute. Met gebruik van glasvezel transporteren we zonlicht naar de tunnelmonden, zodat energie wordt bespaard.


Een oplossing dat eigenlijk al bestaat, maar we hebben het toe- passelijk gemaakt voor in tunnels. Wat kan iets fundamenteels als licht mensen verrassen en inspireren tot vernieuwing!


Vernieuwers hebben vaak een onderbuikgevoel over een techniek of oplossing en dat die moet werken. Nog voordat alles is uit- gedacht, en tot welke business case dat leidt.


Om de echte problemen en uitdagingen op te lossen hebben we deze nieuwe ideeën nodig, en ook mensen die deze prille ideeën ontwikkelen en verder brengen.


En natuurlijk komt er dan een moment dat die ideeën gedeeld moeten worden en dat anderen eraan kunnen bijdragen. Ik zie wat dat betreft een lichtpunt: het enthousiasme over de geslaagde innovatie dat ik voelde tijdens de opnames is aanstekelijk!


Je voelt en deelt het, er volgen de reacties, en dat werkt weer als een opsteker voor alle mensen die meewerken aan bijvoorbeeld de eerste energieneutrale tunnel ter wereld (A16). Binnen onze infra- structuursector koester ik daarom de durfal die gebruikmaakt van zijn intuïtie. Juist de innovators leunen niet op vaak muurvaste kaders, maar kleuren ook vaak buiten de lijnen.


Zo kan het dat de RijnlandRoute exemplarisch is voor een stroom aan frisse, enthousiasmerende ideeën. In de kern is dat waar de ruimte ontstaat om daadwerkelijk te innoveren.


Waar je voelt: ‘hier gebeurt iets bijzonders’, dan krijg je als vanzelf iedereen mee. We kregen letterlijk licht, niet aan het einde maar juist aan het begin van de tunnel, door te kijken naar dat licht en het gebruik ervan.


Zo draaien de lenscollectoren op het dak van de tunnel mee met de stand van de zon. Er treedt meer licht binnen als er buiten meer zonlicht is, precies wanneer je het nodig hebt. Vernuftig en logisch.


Dus hoe mooi is het als we het goede gevoel, de onderbuik, eens wat vaker gebruiken? Iedereen heeft tenslotte een onderbuik.


Onno Sminia, Innovatie Manager, Croonwolter&dros OTAR Nr.4/5 - 2020


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64