search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vanaf de fundering opnieuw opgebouwd Eén kelder bleek in zo’n slechte staat, dat de volledige kluismuur inclusief fun- dering en de helft van het gewelf moest worden afgebroken. De niet meer dra- gende houten ‘fundering’ onder de kluis- muur is verwijderd en vervangen door stalen boorpalen. Daartussen zijn sta- len platen hydraulisch gedrukt en onder water afgelast. Hierop is een grote hoek- lijn aangebracht met daarop prefab- elementen. Gelijktijdig is de keldervloer gefundeerd met groutpalen, waarop een constructievloer is aangebracht, die in de bewapening is verbonden met de pre- fab elementen. Op de prefab elementen is de kluismuur gemetseld, met daarin de karakteristieke ornamenten voor de leuning en de doorvoer van hemelwater. Het keldergewelf is opgemetseld met de originele kloostermoppen.


Maatwerk De hoeveelheid en aard van het res- tauratiewerk werd per kelder pas zicht- baar na het blootleggen van de boven- zijde van de kelder. Zo was elke kelder opnieuw een verrassing. Dit maakt het werk uitdagend en veelzijdig, met


tel-


kens nieuwe uitdagingen die door de projectleiding van Gebr. De Leeuw en de Gemeente Utrecht als gezamenlijk team werden aangegaan. De voor deze klussen zo noodzakelijke goede samen- werking op uitvoeringsniveau, van opdrachtgever en opdrachtnemer is hier zeer goed, en dat werpt zijn vruchten af. Het niet vooraf kunnen bepalen wat je gaandeweg het werk zult tegenkomen, maakt ook dat dergelijk werk niet in een bestek te gieten is en aan te nemen voor een vaste prijs. Wel hebben de aanne- mer en de gemeente beiden vooraf een raming gemaakt; de werkelijke kosten zijn daar onder gebleven.


Passend materieel Voor werkzaamheden als het aanbren- gen van stalen boorpalen en hydrau- lisch drukken van staalplaten wordt onder meer een werkschip en een boor- schip gebruikt met beide een door- vaartbreedte van 3 meter, een door- vaarthoogte van 1,45 meter en een vaardiepte van 60 centimeter; compact materieel, ideaal voor dergelijke smalle grachten. Beide schepen zijn volledig elektrisch, zowel in voortstuwing alsook het uitvoeren van de werkzaamheden.


Gebr. De Leeuw bouwt zelf zijn schepen en pontons, en is niet ongewoon om een nieuwe machine te bouwen voor een specifiek project. Zo is voor de Kromme Nieuwegracht de hydraulische staal- platenpers gebouwd.


Werk aan de werfkelders in beeld


Bedrijfsprofiel


Gebr. De Leeuw B.V. is sinds 2014 actief met renovatiewerk in de Utrechtse grachten. Voorafgaand aan de kelders aan de Kromme Nieuwegracht heeft het bedrijf onder meer de kademuren van de Nieuwegracht gerenoveerd en de meerpalen en remmingwerken bij de vele bruggen vervangen. Aan de Utrechtse Stadsbuitengracht vervangen ze momenteel 500 meter houten beschoeiing door stalen damwand met daaraan opgehangen houten schorten, waardoor de uitstraling behouden blijft. Het hydraulisch trekken en drukken van stalen damwandplanken doen zij met hun compacte damwandpers geluidsarm en trillingvrij. Vanzelfsprekend een ideale toepassing in monumentale binnensteden met beperkte ruimte. Naast de speciale projecten op deze historische plekken, is het bedrijf actief in vervan- ging kades en beschoeiingen in (jacht-) havens en meerpalen en remmingwerken bij bruggen, sluizen en havens in rivieren en kanalen. Dit laatste op speciale wijze, waarbij twee derde paallengte van de originele meerpaal behouden kan blijven. Als GWW-aannemer heeft Gebr. de Leeuw B.V. ook ruim 40 jaar ervaring in wegenbouw en grondverzet. Er zijn zowel kleine als grote machines beschikbaar, waardoor gewerkt kan worden in zowel ruime als smalle straten. Het bedrijf heeft ook ruime ervaring in het toepassen van grondvervangende lichtere wegfunderingsmaterialen. Gebr. de Leeuw B.V. is BRL 7000 gecertificeerd bodem- en waterbodemsaneerder. En is verder ISO 9001 en VCA** gecertificeerd, en al jaren gecertificeerd op niveau 5 van de CO2


-prestatieladder. Meer informatie: www.gebrdeleeuw.nl


OTAR Nr.4/5 - 2020 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64