search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
InfraTech blijft belangrijkste platform om kennis te delen


Met ‘Move Forward’ laat de infrasector zich niet uit veld slaan


Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwen- huizen en haar Duitse collega minister Hendrik Wüst (foto: Rijk in Beeld)


De voorbereidingen voor Nederlands belangrijkste vakbeurs voor de infra- sector, InfraTech 2021, waren nog maar net begonnen toen het land op slot ging vanwege de wereldwijde pandemie. Veel plannen konden daarop de prullen mand in, maar het betekende geenszins dat de organi- satie van de Rotterdamse beurs bij de pakken is gaan neerzitten. Het net bedachte thema ‘Move Forward’ bleek juist een pakkende metafoor om de beurs op een innovatieve en prikkelende manier toch gestalte te geven.


Armand Landman T


oen de organisatie van Infra- Tech in december 2019 begon met de eerste voor-


bereidingen van InfraTech 2021 wist nog niemand dat die editie er volledig anders uit zou gaan zien dan gepland. Corona heeft het organiseren van eve- nementen waar duizenden bezoekers op afkomen fl ink veranderd. Maar zoals


‘s-werelds beroemdste fi lm-


bokser Rocky Balboa ooit zei: “It ain’t how hard you hit; it’s about how hard you can get hit, and keep moving for- ward. How much you can take, and keep moving forward …” En laat ‘Move


58 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Forward’ nu net het thema zijn dat in januari van dit jaar werd gepresenteerd als het overkoepelende thema van de grootste en invloedrijkste vakbeurs voor de infrasector. Move Forward is dan ook wat InfraTech zal doen en uit- stralen. Want stilzitten is geen optie: niet in de infrabranche en niet op het platform dat alle partijen in die bran- che


- opdrachtgevers, aannemers, overheden, ingenieursbureaus, ken-


nisinstituten en opleiders - met elkaar verbindt.


Kennis delen Kennis delen en samenwerken zijn in de infrasector van groot belang om de uitdagingen - waar we nu en in de toe-


komst voor staan – aan te gaan. Die uit- dagingen zijn immers zo groot dat ze niet als organisatie of als bedrijf alleen aangegaan kunnen worden. Overhe- den, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten moeten van elkaar leren en samen de uiterst ingewikkelde vraagstukken oppakken. Alleen dan kan de hele sector vooruit. Dat samenwerking nodig is, staat dus buiten kijf. Maar dat het niet altijd even goed loopt ook. Het tot stand brengen van effectieve samenwerking rondom infrastructuurprojecten is dan ook niet eenvoudig. Projecten zijn complex en betrokkenen krijgen vaak te maken met onverwachte situaties die kunnen leiden tot lastige vraagstukken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64