search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BESTAAT NIET, NET ZOMIN ALS EEN BEETJE ZWANGER


zowel de voorbereiding als ook in de uit- voering. Er moeten bestekken en werk- plannen gemaakt worden, om daarna te overleggen met de bewoners die langs de watergang wonen. Bij de uitvoering is er vaak beperkt ruimte, wat de ver- vanging moeilijker maakt. De technische levensduur


is dan grotendeels bepa- behoudt zijn sterkte-eigenschappen


waardoor het ook constructief kan wor- den toegepast. Er worden geen hout- vreemde of giftige stoffen toegevoegd. Er kunnen dus geen giftige stoffen uitlo- gen en ontstaat er geen afvalprobleem aan het einde van de levensduur. Het is en blijft ‘schoon’ hout. Daarom heeft het accoyahout zich laten certificeren volgens het ‘Cradle to Cradle- principe’, wat resulteerde in een certificering in de categorie ‘Goud’. Voor ‘Material Health’ is accoya zelfs ‘Platinum’ gecertificeerd, omdat het totaal geen giftige stoffen bevat. Deze Cradle to Cradle-certificering is een onafhankelijke toetsing of een pro- duct ook daadwerkelijk voldoet aan de internationale criteria voor ‘circulariteit’. Door de hoge rotbestendigheid wordt het accoyahout steeds vaker toegepast in de grond-, weg- en waterbouw. Van grote constructies tot kleine stuwtjes, rasterpalen en oeverbeschoeiing. Door heel Nederlands staan inmiddels vele honderden, zo niet duizenden projec- ten. Het grenenhout (Pinus Radiata) dat gemodificeerd wordt


tot accoyahout,


komt uit snelgroeiende productiebos- sen. De aanwas per hectare per jaar is groot en vele miljoenen hectares van deze houtsoort zijn wereldwijd aange- plant. Om een idee te geven: één kilome- ter aan paal-schot voor oeverbeschoei- ing groeit letterlijk in een paar seconden bij. De aangroei in het bos gaat daarbij


OTAR Nr.4/5 - 2020 29


ook nog eens 24/7 door. Tijdens de groei worden grote hoeveelheden CO2


opge-


nomen uit de lucht en komt er zuurstof vrij. De opgenomen CO2


wordt langdurig


in het hout opgeslagen. De productiebossen worden beheerd volgens de principes van duurzaam bos- beheer. Daarom wordt het accoyahout standaard met FSC-label geleverd, of de klant erom vraagt of niet.


Total cost of ownership Bij binnenstedelijke renovatie is het ver- vangen van een oeverbeschoeiing of damwand een extra omvangrijke klus in


lend voor de ‘total cost of ownership’. De kosten van materiaal, voorbereiding en plaatsing worden immers afgeschre- ven over het aantal jaren dat het product meegaat. Op diverse proeflocaties in Nederland staan al tientallen jaren accoya oever- beschoeiingen. Deze worden regelma- tig gemonitord en vertonen na al die jaren geen noemenswaardige degrada- tie. Ook in het buitenland staan zulke testopstellingen in grondcontact. De 25 jaar schriftelijke garantie tegen rot die op het accoya gegeven wordt geeft daarom grote zekerheid dat de verwachte levensduur van 60 jaar ook daadwerke- lijk gehaald wordt.


Meer informatie of vragen? www.accoya.com of gww@accoya.com


EEN BEETJE CIRCULAIR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64