search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IN SAMENWERKINGEN VAN BEHEERDER EN MARKT SCHUILT EEN BELANGRIJKE KRACHT VAN DE IAK-SYSTEMATIEK


resultaten van het werk van Ingenieurs- bureau Westenberg. Dat nam zes grote kunstwerken onder de loep. “Vooral bruggen uit de jaren zeventig en tachtig. We hebben nu een duidelijk beeld van de staat waarin die verkeren en weten precies welk budget we de komende jaren voor onderhoud nodig hebben.”


Aanpak Rijkswaterstaat Omdat Weert daarvoor niet zelf de ken- nis in huis heeft, zette de gemeente de opdracht uit en ging uiteindelijk Wes- tenberg aan de slag. “Omdat deze aan- pak voor ons nieuw is, kozen we voor de benadering van Rijkswaterstaat. Dat


is


dé organisatie met veel ervaring op dit gebied”, vertelt Jeurissen. “Wel kozen we vooraf voor een beknopt rapport met een overzichtelijk advies. Alle


techni-


sche informatie zit in een bijlage. Dat is een belangrijk verschil met de werkwijze van Rijkswaterstaat. Onze bestuurders zien nu bij wijze van spreken in één oog- opslag welk onderhoud direct absoluut noodzakelijk is en wat er op langere ter- mijn aankomt.” Ingenieursbureau Westenberg werkte in totaal ongeveer negen maanden aan de klus in Weert. “Belangrijke conclusie is dat de bruggen in redelijke staat verke- ren. Alleen met een brug over de ring- baan rond Weert moeten we op kortere termijn aan de slag, vanwege de ver- keersintensiteit. Wij zijn enthousiast over deze aanpak en de werkwijze van Wes- tenberg. De resultaten wegen wat ons betreft op tegen de kosten, met daarbij wel de opmerking dat we geen eerdere ervaring hebben met gestructureerd inspecteren.”


Provincie Limburg Weert zette de opdracht samen met de provincie Limburg in de markt. In dat soort samenwerkingen schuilt ook een belangrijke kracht van de IAK-systema- tiek, vindt Toon van der Weerdt, asset- beheerder


Kunstwerken Wegbeheer


van de provincie Limburg. “IAK is ook in het leven geroepen voor het uitzetten


van bulkopdrachten, zodat je uiteindelijk prijsvoordelen behaalt. Die gedachte is wat mij betreft heel goed.” Van der Weerdt heeft in Limburg drie- honderd kunstwerken in zijn portefeuille. In de keuze voor IAK zitten duidelijke raakvlakken met de situatie in Weert. “Beheer en onderhoud vond in het ver- leden vaak op gevoel plaats. De laatste jaren zijn we aan het professionaliseren en zoeken we naar meer handvatten. Daaruit


is bijvoorbeeld voortgekomen


dat we elke drie jaar een conditiemeting van ons areaal laten uitvoeren, al zijn we nog steeds zoekende welk inspectie- regime het beste past bij ons areaal. Dat bestaat vooral uit betonnen bruggen en viaducten. Je kunt je afvragen of voor betonnen bruggen zo’n onderzoek elke drie jaar wel nodig is.”


Blij met resultaten Ingenieursbureau Westenberg werkte het


afgelopen jaar een Instand-


houdingsadvies voor zeven Limburgse kunstwerken uit. Van der Weerdt is blij met de resultaten. “Uit de rapportages blijkt dat de kunstwerken in redelijk goede staat verkeren. We beschikken nu over veel informatie en hebben de risico’s goed in beeld, al zoeken we nog naar de beste optie voor de verwerking


in ons beheersysteem. IAK werkt immers eigenlijk op basis van het Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken van Rijkswaterstaat.” Ondanks de positieve ervaringen en de duidelijke rapportages, twijfelt Van der Weerdt of hij op korte termijn opnieuw voor IAK kiest. “Eerlijk gezegd denk ik van niet”, zegt de assetbeheerder. “IAK is logischerwijs erg gericht op het beheer van RWS. Hierdoor sluit de infor- matie die uit IAK naar voren komt voor een groot deel niet aan op ons eigen beheersysteem. Je wilt eigenlijk dat je zoveel mogelijk informatie kunt opne- men in je eigen systeem en niet alleen het lijstje met maatregelen, planjaren en kosten. Ook hebben onze objecten in veel gevallen een andere omvang dan die van Rijkswaterstaat. Hierdoor ont- staat het gevaar dat je als lagere over- heden veel informatie vraagt en krijgt, waarvan een groot deel al snel ergens in een kast belandt.”


Onderdelen geschrapt Daarom kozen Limburg en de betrokken gemeentes ook nu al voor een afgeslankt model, vertelt Van der Weerdt. “Wij heb- ben op voorhand onderdelen geschrapt waaraan wij minder behoefte hadden, zoals Objectrisicoanalyse (ORA), CRAIM


OTAR Nr.4/5 - 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64