search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DOOR CORONA BLEKEN WE ALS SAMENLEVING IN STAAT TE ZIJN OM ONZE MOBILITEIT RADICAAL AAN TE PASSEN


InfraTech 2019 (foto: Charles Batenburg)


Radicale verandering Als de coronacrisis, waar we nog mid- denin zitten, iets heeft laten zien is het dat onverwachte situaties tot radicale verandering kunnen leiden. Zaken waar we ons een jaar geleden niets bij kon- den voorstellen, blijken binnen een tijds- bestek van enkele weken tot het nieuwe normaal te horen. Het virus en de gevol- gen ervan bleken een enorme impact te hebben op bijna alle onderwerpen waar het


tijdens InfraTech iedere twee jaar


over gaat. Corona heeft laten zien dat we als samenleving in staat zijn om onze mobiliteit radicaal aan te passen. Bijna van de één op de andere dag bleken we in staat om massaal thuis te werken, de auto te laten staan en het openbaar ver-


voer te mijden. Opeens behoorden files tot het verleden, bleven treinen en bus- sen leeg en steeg het gebruik van (elek- trische) fietsen enorm. “Het maakt de discussie over in wat voor straten we willen leven opeens meer dan relevant”, stelt Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Univer- siteit van Amsterdam (UvA). “En welke rol speelt mobiliteit nog in onze straten. Je ziet nu dat dat niet meer perse de hoofdrol hoeft te zijn. Nederland is een voorbeeld voor de wereld in het laten zien hoe goed je verschillende mobili- teitsstromen kunt organiseren.” Maar de coronacrisis


heeft volgens


Te Brömmelstroet ook blootgelegd hoe veel plek de auto inneemt in de open- bare ruimte. Zelfs als die stilstaat. “Men- sen kwamen er opeens achter dat de bewegingsruimte voor voetgangers en fietsers best klein is in vergelijking met de vierkante meters die we aan auto’s hebben toebedeeld. En op een moment dat je die auto dan een stuk minder gebruikt, ga je jezelf opeens afvragen waarom de stoep niet wat breder kan. Of waarom er zo weinig groen is in een woonwijk. Dat zijn dingen die nu ineens ter discussie staan.”


15-minutenstad En dat merkt ook Frans Bekhuis - Senior Projectmanager Mobiliteit en Ruimte bij CROW. “Wij krijgen nu meer inrich- tingsvragen waarin minder ruimte is voor gemotoriseerd vervoer. En dat is door corona in een stroomversnelling geraakt.” Nadenken over mobiliteit en de inrich- ting van de openbare ruimte vragen


Innovatie is belangrijk tijdens InfraTech. De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2019 (foto: Charles Batenburg) OTAR Nr.4/5 - 2020 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64