search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dennis Rorijs (links) en Ronald Schaap zijn namens Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Maeslantkering: “Een sluiting van de keringen is ook voor ons span- nend. Op alle drie locaties (Hartelkering en Maeslantkering-Noord en -Zuid, red.) is dan iemand van ons aanwezig.”


Organisatie De complexiteit van de techniek voor de keringen weerspiegelt zich in de organi- satie van het onderhoud. RWS stuurt dat aan met zijn onderhoudsmanagement- systeem Ultimo en laat de uitvoering dus over aan marktpartijen. Het heeft Siemens Mobility ingehuurd als


‘inter-


face’: vanuit Ultimo voorziet Siemens de aannemers van werkinstructies en omgekeerd verwerkt het hun rapporta- ges (inclusief foto’s van verricht werk) in Ultimo. Daar komt nog heel veel papier bij kijken, aldus Schaap: “Het is nog niet duidelijk hoever RWS met de digitalise- ring van Ultimo gaat.” De reden dat RWS


56 Nr.4/5 - 2020 OTAR


een interface inzet, is dat het niet met één hoofdaannemer voor het onderhoud werkt. Naast Sherpa hebben ook Bosch Rexroth (voor de locomobielen) en ABB (voor plc-besturingen) een rechtstreekse contractrelatie met RWS. Daarnaast fun- geren die


twee partijen op onderdelen


ook weer als onderaannemer van Sherpa, c.q. Croonwolter&dros. Rorijs: “Het ver- schilt per situatie. Soms vraagt RWS ons om contact op te nemen met bijvoorbeeld Bosch Rexroth, soms doen ze dat zelf.”


Seizoenskarakter Een andere complicatie voor Croon- wolter&dros is het seizoenskarakter van


het werk. In het stormseizoen, vanaf begin oktober, moet de kering optimaal beschikbaar zijn voor eventuele slui- ting. Daarom moet in het zomerseizoen, vanaf half april, al het preventieve onder- houd worden uitgevoerd. Dat loopt tot half augustus, waarna afronding van de rapportages en een inspectieronde met RWS, gevolgd door laatste puntjes op de i, culmineren in de jaarlijkse func- tioneringssluiting rond half september. “Het zwaartepunt van ons werk ligt dus in de zomer. In de winter doen we alleen storingen en de maandelijkse inspectie van de dokdeuren, met opening en slui- ting”, verklaart Rorijs. “Gevolg is dat we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64