search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT VARKENSHOUDERIJ Het is oogsttijd op de varkensmarkt


Euforie voert de boventoon op de varkensmarkt. Zowel de varkens- als de biggenprijs stijgen flink.


D


e varkensprijzen breken record na record. In Duitsland steeg de varkensprijs vorige week met € 0,05 naar € 2 per kilo geslacht gewicht. In 2012 en 2013 bereikte de Verei- nigungspreis, die exclusief btw noteert, al eens € 1,93 per kilo, maar hoger kwam de toonaangevende Duitse prijs in het euro-tijdperk niet. In 1997 en 2001 kwam de prijs wel hoger uit. In Nederland steeg de varkensprijs vorige week met 7 cent. Het bracht de Vion-prijs op € 2,09 (€ 1,917 ex btw), de DCA Beursprijs op € 1,91 en Van Rooi Meat op € 1,87 per kilo.


De komende weken zal de vaart uit de prijsstijgingen wel afnemen. Vlees dat vorige week verscheept werd naar China, kwam nog op tijd aan voor de viering van het nieuwe jaar, maar vanaf deze week zal de trek vanuit Azië wat afnemen. Ook de kerstrun voor de bevoorrading van de Europese vleesmarkt loopt na vol- gende week al af, doordat de feestdagen dit jaar ongunstig vallen. Wat de koers van de markt wordt, hangt af van wie je het vraagt. Handelaren rekenen op een stabilisatie en hervatting van de stijgende prijslijn in het nieuwe jaar, maar de slachterijen houden zelfs een prijsdaling in december nog niet voor onmogelijk. Graadmeter voor de stem- ming op de Duitse markt, internetbeurs Teleporc, wist afgelopen vrijdag in ieder geval nog een plus van 2 cent neer te zetten, dus een prijsdaling ligt niet direct voor de


Varkensprijs Van Rooi stijgt €0,07 Varkensprijs in € per kilo geslacht gewicht.


2018


1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9


2019 1,87


20 30 40 50 60 70


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bron: Tönnies


Varkensslachterijen verhoogden hun noterin- gen vorige week met 7 cent. Het bracht Van Rooi Meat op € 1,87 per kilo geslacht gewicht.


80


Met kerst voor de deur moet de verwerkende industrie zijn afwachtende houding laten vallen en de knip trekken om voldoende vlees te bemachtigen.


hand. Ook al omdat slachterijen daarmee aan de verkoopkant hun eigen glazen ingooien; vleesinkopers gaan dan direct lagere prijzen bieden. Zolang zich geen calamiteiten voordoen, blijven de verwach- tingen voor de varkensmarkt positief.


Biggenprijs piekt


Nóg positiever is de ontwikkeling van de biggenmarkt. Die maakte afgelopen week gewoon een sprong. Doordat er weinig


BestPigletPrice Prijs van biggen in € per dier exclusief btw


2018 2019 61


biggen zijn, wordt soms 25 tot 30% boven de BestPigletPrice geboden om biggen maar in handen te krijgen. Inlands is er veel vraag omdat vleesvarkenshouders snel en dik willen opleggen. Maar ook de vraag uit Duitsland en Spanje houdt aan. En in tijden van krapte is noteringscom- missies er het nodige aan gelegen hun basisprijs strak te houden om te voorko- men dat de toeslagen oplopen. Dat laatste devalueert de waarde van de notering. Zeker met het nieuwe jaar in het zicht, want vermeerderaars en afnemers staan op het punt om nieuwe afspraken te maken. Dat verklaart de voor november ongekend grote stijging van de DCA BestPigletPrice. Die steeg vorige week maar liefst € 4,50 naar € 61 per big. De biggenprijs van Vion volgde deze correctie en steeg inclusief btw € 5,50. De notering komt daarmee op € 68,50 per big.


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bron: DCA


De BestPigletPrice noteerde ‘strak’ afgelopen week. Door de basisprijs € 4,50 omhoog te zetten, moet de toeslag beperkt blijven.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Het biggenaanbod lijkt vooralsnog zeker niet ruimer te worden. Vermeerderaars zien minder grote en minder uniforme koppels in de hokken verschijnen. Hande- laren verwachten dan ook dat de prijzen- slag bij de biggen nog zal voortduren. z Prognose: varkens stabiliseren, biggen stijgen door.


FOTO: JORIS TELDERS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84