search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN RUNDVEEHOUDERIJ


Strijden D


NIEMAND VOORUIT OF ALLEEN, MAAR MET Z’N ALLEN Jeroen van Maanen, melkveehouder in Zeewolde (Fl.)


e inval in een Boxtelse varkensstal en de uitspraak van de D66-domoor kregen een onvoorzien positief effect. Hoewel beide gigantische missers waren, was de hierop volgende mobilisatie van de hele landbouw een schot in de roos. Na ‘Boxtel’ richtten Mark van den Oever en Danielle Hekman de Facebookpagina Farmers Defence Force (FDF) op, met direct duizenden aanmeldingen. De rapen waren pas echt gaar toen ook nog eens de halve- ring van de veestapel aangekaart werd. In allerijl werd 1 oktober uitgeroepen tot actiedag en gingen de trekkers naar Den Haag.


Ook mij werd de vraag gesteld mee te helpen met de organisatie. Dat ben ik eerst op de achtergrond gaan doen, later als woordvoerder. Het succes van 1 oktober verraste vriend en vijand. Nooit eerder trok zo’n groot deel van de landbouw collectief op, omarmd en ge- steund door het hele Nederlandse volk. Er werden eisen neergelegd bij de politiek. En hoewel Carola Schouten nog plechtig toezegde onder haar ministerschap geen halvering van de veestapel te dulden, zette zij drie dagen later met een dubieuze brief de eerste dolk in rug van (vooral) de rundveehouderij.


De tweede actiedag, 16 oktober, zette het dubieus presterende RIVM in het zonnetje. Daarna deden 10.000 trekkers en minstens 20.000 boeren Den Haag aan om de boodschap nog luider over te brengen: de maat is vol. Al snel werd duidelijk dat alleen protestacties de ver-


andering niet brengen, vooral doordat landbouwlobby verzwakt is door versnippering. Het ijzer was heet, na wat telefoontjes vond twee dagen later in Nijkerk al het eerste overleg plaats van wat later het Landbouw Collec- tief zou gaan heten. Een dag later moesten we nog een bliksemactie uitvoeren om de laatste ‘belangenbeharti- ging’ vanuit de Nederlandse zuivel de pas af te snijden. De week erop sloot LTO zich aan en het collectief stond. En hoewel de politiek meermaals individuele leden poogde weg te kapen, bleek het collectief sterk. Op 20 november is het plan Uit de gecreëerde stikstofimpasse gepresenteerd. Inmiddels zijn de gesprekken met de LNV-top in volle gang.


Hoe de toekomst eruit gaat zien, is onbekend. Maar één ding is mij onderhand duidelijk; de toekomst van de Nederlandse landbouw hangt aan een zijden draadje. Om niet uitgespeeld te worden door Haagse verdeel- en heerstactieken, zullen we collectief, dus boeren en aanverwante sectoren, als één blok de strijd aan moeten gaan. Niemand vooruit, niemand alleen, niemand ach- terop, maar met z’n allen. Samen meer dan ooit tevoren een vuist maken. Haags en Brussels groen geloof, waan- zinnig wanbestuur en gecreëerde problemen zullen nooit, maar dan ook nooit mogen winnen van de Neder- landse landbouw. De FDF zal voorop gaan in deze strijd, met de steun van de fantastische boeren. Met de strop al om de nek is er voor ons maar één keuze: deze afwerpen, kapot snijden en strijden voor ons gelijk. Doet u mee?


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84