search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: KOOS GROENEWOLD


MECHANISATIE ONKRUIDBESTRIJDING


Mechanische onkruidbestrijding: er is veel mogelijk


Mechanische onkruidbestrijding wint terrein. Tech- nisch gezien is er veel mogelijk, veel meer dan met de standaard eg en schoffel. Boerderij geeft inzicht.


Door Martin Smits M


echanisch onkruid bestrijden begint al vóór opkomst, stelt Leonard Mol van schoffelspe- cialist Steketee in Stad aan


’t Haringvliet. Een vals zaaibed maken, al vroeg beginnen met schoffelen en wied- eggen is in de akkerbouw de basis. Maar er is altijd onkruid dat de dans ontspringt. Wortelonkruiden als distels, hoefblad of ridderzuring zijn wel heel hardnekkig. Als volveldse bewerking niet mogelijk is, zijn die mechanisch bijna onmogelijk effec- tief aan te pakken. Wel kun je ze het leven moeilijk maken. Voorkomen dat ze zaad verspreiden is ook al een behoorlijke winst. Ook daar zijn machines voor in de markt.


De uit Zweden afkomstige CombCut – te koop bij importeur MCV – is zo’n machine die erop is gericht om vooral verspreiding van zaad te voorkomen, en het onkruid een draai om de oren te geven waardoor de groei wordt getemperd.


De uit Noord-Amerika afkomstige Rod weeder is een werktuig dat is bedoeld om met een ondiepe bewerking onkruid volvelds goed los te trekken. De techniek stamt al uit 1929 en wordt sinds die tijd in het westen van Amerika op grote schaal door graantelers toegepast. Hoge capaci- teit, weinig kosten en geschikt voor harde, droge grond.


Een vorm van een vals zaaibed maken die Engelse graantelers al een aantal jaren met succes toepassen, geschiedt met werktui-


Robot is nog geen alleskunner


De robot maakt als schoffelmachine al een voorzichtige entree in de landbouw. Vooral in de onkruidbestrijding, waar het veel handwerk kan vervangen. Voor gerichte gewasbescher- ming zou dezelfde technologie bruikbaar kunnen zijn. Maar ook al worden flinke vor- deringen gemaakt, de robot is nog lang geen universele alleskunner. Inmiddels leveren meerdere leveranciers


schoffels die ook cameragestuurd in de rij wieden. Omdat de rijsnelheid dan per definitie laag is, nodigt dat uit tot autonome navigatie; zoals bij de Dino-robot die Abemec impor- teert, en daar het afgelopen jaar ook mee demonstreerde. Reken voor een complete unit


46


op € 100.000 tot € 110.000. Door de prijs, en omdat de robots nog steeds geen universele plantenherkenners zijn, is de inzetbaarheid beperkt tot de toepassing waar ze echt voor zijn geprogrammeerd. Bieten schoffelen kunnen ze als de beste, maar voorlopig ligt de toepassing meer in de hoog salderende gewassen of in gewassen die heel makkelijk herkenbaar zijn, zoals in de boomteelt. Inmiddels tien jaar geleden experimenteer-


de Wageningen Universiteit met ‘Robot Ruud’. Die kon met cameratechniek ridderzuring in een weiland herkennen en de plant dan indi- vidueel uitfrezen. “Het heeft nog niet geleid tot iets dat werkt in de praktijk”, stelt Frits van


Meerdere leveranciers bieden schoffels aan die cameragestuurd in de rij wieden. De rijsnelheid is laag en nodigt uit tot autonome navigatie. Hier de Dino; ruim € 100.000.


gen die op een onkruideg gebaseerd zijn. Die harken de graanstoppel rigoureus, en drukken de boel daarna weer aan om duist te laten kiemen. Deze behandeling be- vordert de kieming aanzienlijk, en in kale stoppels laat jonge duist zich goed bestrij- den. Het best door te spuiten, maar ook mechanisch is pas gekiemde duist goed te bestrijden. En mogelijk, in de toekomst, ook door het veld elektrisch ‘af te branden’. Dat zou dan kunnen door het onkruid te elektrocuteren. De techniek bestaat, maar is nog erg duur.


Schoffelen, eggen, aanaarden; zolang volledige stroken te bewerken zijn, is er


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84