search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN AKKERBOUW


Tweedeling Z


olang boeren niet wakker worden, gaan de problemen niet over. Vele malen werd al gewaarschuwd voor dode lentes, zure bossen, vergiftigd water. Nu is er dan stikstof. Dat stikstofprobleem kwam ook niet uit de lucht vallen – al is dat misschien wat ongelukkig geformu- leerd. Al in 1990 zei men dat het stikstofoverschot de natuur om zeep hielp als de landbouw niet snel actie ondernam. Maar, en dat wordt tegenwoordig maar al te vaak vergeten, veel boeren vonden het allemaal onzin. LTO lobbyde zich een slag in de rondte, de vlees- en vee- voerindustrie had veel te veel belang bij intensivering en de overheid sloot weer eens een compromis. Aalt Dijkhuizen (WUR) gaf het een wetenschappelijk tintje en de Rabo financierde het maar al te graag. Ik geef toe, een wat versimpelde weergave van de afgelopen 30 jaar, maar omdat ik niets, maar dan ook helemaal niets van enige zelfreflectie heb gemerkt bij de boerenbeweging, moet deze kant ook eens worden belicht.


Begrijp me goed, ik ben er ook voor dat er genoeg boeren op het platteland blijven. Tot zover geef ik actie- voerders gelijk. Maar zolang ik me kan herinneren, heb ik vooral hakken in het zand gezien, schouder opha- len bij biologische alternatieven, giftige reacties op mensen die er anders over denken. Al die jaren van LTO geen enkel vooruitziende blik of moreel leiderschap


ER IS EEN GROEP BOEREN DIE JE NIET ZO VEEL HOORT Rinus Vermuë, akkerbouwer in Luttelgeest (Fl.)


gezien. Altijd maar ‘meestribbelen’. En ook nu zie ik geen verandering.


Ik krijg sterk het gevoel dat er een tweedeling is in boerenland. Je hebt boeren die snappen dat de oude tij- den voorbij zijn, die initiatief tonen met Herenboeren of Landwinkels of biomarkten. En aan de andere kant heb je boeren die denken dat ze nog in de jaren zestig leven, toen de boer nog leefde als god in de polder. Boe- ren die elkaar wijsmaken dat Nederland van de honger sterft als ze niet meer vijf keer zoveel mogen produ- ceren als de nationale behoefte. Die juichend Annie Schreijer-Pierik en Jan Cees Vogelaar achterna lopen omdat die zo driftig roepen dat de wetenschap liegt. Ik besef dat veel van deze laatste groep diep in de investeringen zitten en dat het vaak heel moeilijk is om je aan een gangbaar denkpatroon te ontworstelen. Ik denk dan ook dat zij de problemen niet gaan oplossen. Ik voorzie dat boeren die op de oude voet willen doorgaan, de samenleving keer op keer zullen blijven tegenkomen. En dan zullen ze vast nog wel een keer Henk Bleker of Thierry Baudet op de barricade krijgen om te zeggen dat zijn conifeer nog best wel groen is. Maar ze zullen de kloof tussen boer en burger niet gaan dichten.


Af en toe zie je een boer in het nieuws die zegt: ‘Nou ik heb nergens last van, ik zit al jaren in evenwicht.’ Ik bedoel maar, het kan, heus.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84