search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


‘Meer melk door hoge jeugdgroei van kalveren’


Maatschap Booijink streeft naar efficiënte jongveeopfok om de fosfaatruim- te het beste te benutten. Een hoge jeugdgroei zorgt ook voor meer melk.


Door Janet Beekman I


n het open buitengebied van Broek- land, tussen Raalte, Wijhe en Olst, ligt het Sallandse melkveebedrijf van maatschap Booijink. De maten werken continu aan verbetering van de kalveropfok. “Vanwege de fosfaatwet- geving streven we naar zo min mogelijk jongvee en een efficiëntere kalveropfok”, zegt Bas Booijink. Zeker omdat de maat- schap tweeënhalf jaar geleden het jongvee weer bij huis kreeg, omdat hun opfokker ermee stopte. Familie Booijink wil het vervangingspercentage van 35% naar 25% brengen en de afkalfleeftijd van de vaarzen verlagen van 24 naar 23 maanden. “Dat is efficiënt qua fosfaatruimte en een hoge jeugdgroei van onze kalveren verhoogt de melkproductie van onze veestapel. De kal- veren die het hardste groeien, worden onze beste koeien.”


Om dat te bereiken, staan de kalveren sinds anderhalf jaar buiten in drie Easy


Maatschap Booijink, Broekland (Ov.)


Tot een leeftijd van vijf weken oud krijgen de kalveren onbeperkt een speciale kalverTMR ofwel brok met fijn gehakseld stro.


Clean Trioboxen. “Frisse lucht is een belangrijk onderdeel van een gezonde kalveropfok en dat zien we terug aan onze kalveren. Er zijn minder problemen met diarree en luchtweginfecties.” Voorheen werden de kalveren binnen gehouden in een vaste rij eenlingboxen. Voor bewaking van het afkalfhok is een camerasysteem aangeschaft. “Zo kan ik het


afkalven goed in de gaten houden. En ook ’s nachts zorgen dat een pasgeboren kalf binnen een half uur na geboorte drie liter biest krijgt. Dat versterkt de weerstand.” Na de biestverstrekking krijgen de kalveren de eerste drie dagen koemelk met daarnaast water en een speciale kalverTMR (brok met fijn gehakseld stro) dat ongeveer vijf weken onbeperkt wordt gevoerd. Vanaf dag vier verstrekt Booijink kunstmelk met 35% mageremelkpoeder. “De kalveren krij- gen dagelijks 1 kilo melkpoeder per kalf, verdeeld over twee porties van 500 gram melkpoeder opgelost in drie liter water.” De melkperiode is tien weken, met afbouw van de melkgift vanaf week acht. Na spenen voert de maatschap het gemengde basis- rantsoen van het melkvee en houdt de kalveren nog twee weken op dezelfde plek om stress te voorkomen.


Veel controle houden


De kalverhokken zijn bewust dicht bij de achterdeur van het woonhuis geplaatst.


Bedrijfsgegevens


110 melk- en kalfoeien


45 stuks jongvee


1.000 gram groei per kalf per dag


Bas Booijink (28) van Maatschap Booijink zet in op efficiënte jongveeopfok.


56 BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


11.544 kilo melk per koe per jaar


FOTO’S: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84