search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR Bakens verzetten


LEDEN EISEN OPENHEID OVER KOERS FRIESLANDCAMPINA


Door Jan Vullings, hoofdredacteur D


e geest is uit de fl es. Boeren zijn het vertrouwen in de gevestigde orde kwijt. Of het nu hún CDA of VVD is, LTO Nederland, Rabobank of hún coöperatie. Elk verkeerd woord, elke nuance wordt keihard afgestraft. De bestuur- ders lopen op eieren. Vraag het LTO-voorzit- ter Marc Calon, die vorige week een lading kritiek kreeg na een te eerlijke ontboezeming in het N-dossier. Twitter en Facebook zijn genadeloos. Vraag het ook de kopstukken in de zuivel. In oktober blokkeerden boze boeren de kantoren van zuivelorganisatie NZO en FrieslandCampina. De industrie had op eigen houtje een plan bedacht zonder de boeren te consulteren. Regeldrift, warrige en tegenstrijdige regelgeving drijven boeren tot wanhoop. De frustratie, de woede is terecht. De trekker- acties sorteerden effect. In Den Haag en in provinciehuizen wordt nu tenminste naar hen geluisterd.


De nieuwe tijdsgeest dringt ook door in bedrijven. Coöperatie FrieslandCampina voorop. Het zuivelbedrijf verzet de bakens, maar stuit op fel verzet. Er is zelfs een Face- book-groep van Bezorgde FrieslandCampina


Boeren. De kritiek richt zich op de koers, de verkoop van dochterbedrijven en aanpassin- gen in het melkgeldreglement. In de kern draait het echter om vertrouwen. Voorzitter Frans Keurentjes moet op besloten ledenraadsvergaderingen praten als Brugman om de veehouders te overtuigen dat de koers van de onderneming de juiste is. Dat is een uitdaging, want de meeste leden zijn niet bekend met de (Duitse) markt. En China is ver weg. Eigenlijk gaat het daar ook helemaal niet om. Het gaat om vertrouwen. Vertrouwen in een directie die de juiste din- gen doet, en hier ook open in is. Niet alle mensen op het hoofdkantoor in Amersfoort spreken de boerentaal, of ze begrijpen de betrokkenheid van de leden niet. Met als gevolg dat de aanpassing van het melkgeldreglement tot verhitte discussies leidt. Amersfoort moet wennen aan deze nieuwe realiteit. Mondige leden willen be- trokken worden in processen. Of ten minste het gevoel hebben dat er écht naar hen wordt geluisterd. Dat is tegelijkertijd ook de op- dracht aan de ledenraad: neem de leden mee. Vertaal de economische werkelijkheid naar het boerenerf. Leg de keuzes voor. Alleen dan kan op 15 december een breed gedragen be- sluit over de nieuwe koers worden genomen.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84