search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL


IN BEELD Barneveldse varkenshouder ontvangt Groen Links-leider Klaver


De Barneveldse varkenshou- der Ben Hooijer ontving afge- lopen week Groen Links-lei- der Jesse Klaver en de landbouwwoordvoerder van deze partij, Laura Bromet, op zijn bedrijf. Ze zijn drie uur geweest en kregen een rondleiding over het bedrijf. Hooijer blikt terug op een goed gesprek, ondanks dat je het niet altijd met elkaar eens bent. De twee zaten voor het eerst bij elkaar aan tafel tijdens een uitzending van


het tv-programma De Wereld Draait Door. Toen blikten ze terug op de eerste dag van de boerenprotesten. Hooijer denkt niet dat het handig is om mensen met een andere visie op landbouw dan de boeren helemaal buiten te sluiten. “Dan wordt de kloof nog groter.”


Duitse varkensproductie dreigt 4% te zakken dit jaar


Duitse slachterijen krijgen steeds minder varkens aan de haak. Boerenvakbond ISN is bezorgd.


Duitse slachterijen krijgen dit jaar zo’n 55 miljoen varkens aan de haak. Een daling van 4% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit is het derde opeen- volgende jaar dat de Duitse varkensproductie afneemt. Minder dan vijf jaar geleden kwamen er jaarlijks bijna 60 miljoen varkens aan de haak bij onze oosterburen.


Bij de Duitse varkensvak- bond ISN maken ze zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Dat bleek afgelopen week opnieuw tijdens een informa- tiemiddag van mengvoerfa-


44


brikant Bröring. Daar besprak ISN-medewerker Karl-Heinz Tölle de slachtcijfers en hoe de varkensstapel zich ontwikkelt. De varkensstapel is afgelopen zeven jaar 7% gedaald, tot 26,44 miljoen dieren. De zeugen- stapel is dezelfde periode 14% gekrompen, tot 1,85 miljoen zeugen. Vooral de sterke afname van het aantal zeugen baart de ISN zorgen. Dat is grotendeels te wijten aan de onzekerheid die er heerst in de varkenssector. Er is onzekerheid over diverse onderwerpen. De Duitse var- kenshouders durven geen stal- len te bouwen omdat onduide- lijk is welke welzijnsregels over een paar jaar gelden. Andere hete hangijzers zijn castratie, ingrepen en milieuregels. De ISN pleit voor een totaalplan van de overheid waarin een


Derde opeenvolgende daling Varkensslachtingen Duitsland, x 1 miljoen


54 55 56 57 58 59 60


2011 2013 2015 2017


antwoord komt op deze vragen, zodat boeren verder kunnen. De varkensvakbond ziet nu met lede ogen aan hoe de varkens- productie verhuist naar buiten Duitsland. Ze voeren daarom actie voor het behoud van de varkenshouderij in Duitsland. De grote onzekerheid drukt de euforie onder boeren over de


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 2019 Bron: Destatis


hoge opbrengstprijzen. Terwijl Tölle sprak, werd bekend dat de Duitse varkensprijs € 2 per kilo geslacht gewicht bereik- te. Hij liet cijfers zien van de verwachte mondiale vraag naar varkensvlees de komende tien jaar. Veel Duitse varkenshou- ders zullen daar niet van profi- teren, is de vrees bij de ISN.


De Duitse varkens- vleessector maakte sinds de eeuwwisse- ling een stormach- tige groei door. Het aantal slachtingen steeg van 44 miljoen varkens in 2000 tot bijna 60 miljoen in 2011. Na een paar stabiele jaren is nu de teruggang ingezet.


FOTO: CEES VAN SLIEDREGT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84