search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Annet Smale


Tarweoogst. De tarweoogst valt in verschil- lende landen in West-Europa tegen door nat- tigheid. Graantelers in Groningen wachten rustig af voor ze verkopen.


Nooit eerder werd er zo weinig tarwe ingezaaid in de VS


Maisprijs onder druk


Naast wisselende opbrengsten prikkelt de export ook de graanprijzen. De uitvoer van tarwe vanuit Oekraïne en Rusland neemt geleidelijk af. De mindere afzet vanuit


Maaltarwenoteringen Slotnoteringen maaltarwe op termijnmarkt in Parijs, levering december 2019 en mei 2020; in € per ton.


Termijnmarkt Parijs - Mei-20 Termijnmarkt Parijs - Dec-19


165 170 175 180 185 190


Rusland komt mogelijk door een mindere concurrentiepositie op de wereldmarkt in vergelijking met Oekraïense of Europese tarwe. De mindere uitvoer vanuit Oekraïne werd verwacht omdat al twee derde van de


Opwaartse druk tarwe Tarwenotering op Groninger graanbeurs, per week. In € per ton.


2018


160 170 180 190 200 210


01-07-2019


28-11-2019 Bron: Euronext


De maaltarwenoteringen op de termijnmarkt in Parijs volgden afgelopen week de tarweno- tering op de termijnmarkt in Chicago.


2019


beschikbare tarwe voor export is afgezet. En de prioriteit om mais te exporteren is daar sterker. De maisprijzen trekken in het Zwarte Zeegebied aan. In Frankrijk stagneert de maisprijs ietwat. De verwach- ting is dat Brazilië een recordexport voor mais haalt met 41 miljoen ton tegenover 22,8 miljoen ton vorig jaar. De maisprij- zen staan op de termijnmarkt in Chicago onder druk. Ruim 30% van de wereldwijde maisproductie komt uit de Verenigde Staten en de VS verwacht meer mais te pro- duceren. De IGC heeft de wereldmaispro- ductie voor seizoen 2019-’20 verhoogd met 4,4 miljoen ton naar 1.103 miljoen ton in de laatste november-publicatie.  Prognose: tarwe opwaartse druk; mais omlaag.


Maisnotering schommelt Dagnotering mais op termijnmarkt in Chicago voor levering december 2019, in $ cent per bushel.


176,00


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bron: graanbeurs Groningen


Sinds eind augustus is de lokale notering van de graanbeurs in Groningen stabiel of bewoog licht omhoog.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


350 360 370 380 390 400 410 420


01-08-2019


28-11-2019 Bron: CBOT


Hogere maisproductie in voornamelijk de Verenigde Staten duwt de maisnotering omlaag op de termijnmarkt in Chicago.


75


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84