search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL VAN ONZE WEBSITE KORT NIEUWS


Brabant: adviescommissie bepleit uitstel


De deadline voor Brabantse boeren om hun stallen te innoveren, lijkt toch minder hard dan gedacht. Een ad- viescommissie adviseert de deadline een paar jaar op te schuiven en niet 1 januari 2022 aan te houden. Wie uitstel wil, zou wel vast een overeenkomst moeten sluiten en geld opzijleggen.


BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema wil met de nieuwe visie een brede doelgroep bereiken, oftewel ‘alle boeren’.


Nieuwe visie collectieven:


doelgroep verbreden De agrarische collectie- ven gaan zich richten op een bredere doelgroep voor natuurinclusieve landbouw.


De agrarische collectieven – leden van BoerenNatuur – willen dat er ruimte is voor alle agrariërs in Nederland om meer natuurinclusief te boe- ren, en dat zij hier tevens een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat is de nieuwe kerngedachte van de veertig agrarische collectieven. “Veel boeren doen al aan natuurin- clusieve landbouw, zonder dat zij het zelf weten. Dat moet beloond worden”, zegt Boeren- Natuur-voorzitter Alex Datema


in een interview in Boerderij Vandaag.


Nu voeren de collectieven het agrarisch natuurbeheer uit in door de provincie aangewezen gebieden. In deze gebieden is voor bepaalde doelstellingen een subsidie mogelijk. Hier- buiten nog niet, maar ook daar doen veel boeren aan extra be- heer. “Dat moet beter in kaart gebracht en beloond worden.” BoerenNatuur adviseert boeren over welke maatrege- len in hun gebied passend en zinvol zijn. Datema ziet naast een meerwaarde van produc- ten kansen voor de boer in een opeenstapeling van meerdere kleine voordelen, zoals een rentekorting bij de bank en subsidies uit het ANLb.


advertentie Alligator mestopslag


KIWA keuring van uw mestopslagsysteem vanaf € 275,- (excl. BTW) Meer dan 35 jaar kwaliteitsproducten


voor opslag van mest, biogas en industriële vloeistoffen.


T 0317 419 144 www.albersalligator.com


28


Opschudding om uitspraak LTO-voorzitter


De landbouw heeft wel degelijk een stikstofprobleem. LTO-voorzitter Marc Calon zei dat afgelopen week op een congres over diervoeding. De opmerking werd hem niet in dank afgenomen door veel boeren. De POV eiste zelfs een rectifi catie. Die kwam er niet. Wel zei Calon de onrust te betreuren.


Meer koeien per bedrijf Aantal melk- en kalfkoeien >=2 jaar per bedrijf


100


20 40 60 80


0 2009 2011 2013 2015 2017


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor meer CBS-cijfers.


Meer geiten, minder rund


De nieuwste CBS-cijfers tonen dat er toch meer geiten zijn, ondanks maatregelen in de belangrijkste geitenprovincies. Op rundveebedrijven is duidelijk te zien dat er minder jongvee gehouden wordt dan voor de fosfaatmaatregelen. Opmerkelijk is een verschil in bedrijfsgroei tussen Noord en Zuid.


Waterschap doet stap terug met tariefstijging


Waterschap Vallei en Veluwe doet een stapje terug in het verhogen van de lasten . 200 boeren protesteer- den bij het kantoor in Apeldoorn tegen een voorge- nomen stijging van 10%. Het schap had een gat in de begroting in verband met de kosten voor wegen.


2019 Bron: CBS Landbouwtellingen 2019, voorlopige cijfers


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: JAN WILLEM VAN VLIET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84