search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Leo Tholhuijsen en Jan Engwerda


Extensivering aardappelen onnodig


E


en ruime vruchtwisseling, minder aardappelen in het bouwplan, is geen haarlemmerolie. Het is niet de remedie tegen alle kwalen. Dat zegt onderzoeker Leendert Molendijk van Wage-


ningen University & Research. In Lelystad houdt hij zich bezig met onder meer plantparasitaire aaltjes. De vraag was of een ruimere rotatie van aardappelen in het akker- bouwplan voor de teler op den duur fi nancieel beter zal uitpakken. Dus of over de hele linie op de langere ter- mijn 1-op-4 of 1-op-5 aardappelen in het bouwplan niet meer kilo’s en een betere kwaliteit zullen opleveren dan 1-op-3. En of een intensief bouwplan met aardappelen op den duur niet de bijl aan de wortel is van een duurza- me aardappelteelt op de langere termijn. Die laatste vraag is dan weer ingegeven door het feit dat de fritesindustrie in met name Nederland en België alsmaar blijft uitbreiden en de vraag naar aardappelare- aal dientengevolge groeit. In welke mate is met 1-op-3-


teelt sprake van roofbouw, wordt er een hypotheek op de toekomst genomen? Een teler met 160 hectare aardap- pelen in Zuid-België tegen de Franse grens vertelde aan paar jaar geleden dat hij zijn aardappelteelt had ver- ruimd naar 1-op-5, zodat ‘mijn kinderen over 20 jaar ook nog een goed te bewaren kwaliteitsaardappel kunnen telen’.


In Zeeland op het akkerbouwbedrijf Koninklijke Maat- schap Wilhelminapolder overweegt directeur Vincent Coolbergen of het bouwplan niet wat extensiever zou moeten zijn voor behoud van rendement op de lange termijn. De aardappelrotatie op de Wilhelminapolder is iets ruimer dan 1-op-4. Coolbergen meent dat die misschien nog wel iets ruimer zou kunnen. Maar de intensiteit van het bouwplan aardappelen is niet het eerste waar hij naar kijkt. “Ik denk na over de suikerbie- ten. Wat is het prijsperspectief voor de komende 5 à10 jaar? Als je het huidige bietensaldo afzet tegen dat van


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Aardappeloogst in Noord-Holland. In een goed door- dacht bouwplan met ook aan- dacht voor de bodem hoeft een 1-op-3-rotatie ook op termijn geen


probleem te zijn. FOTO: HENK RISWICK


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84