search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FrieslandCampi- na blijft verdie- nen in China, maar veel minder dan voorheen en moet er ook veel meer moeite voor doen. Het geld moet van steeds weer betere ‘pre- mium’ producten komen.


zal dat doen, en misschien weer anders dan ik. Een deel gaat eruit, een deel komt erin.” FrieslandCampina heeft in het voorbije jaar een aantal overnames gedaan in kaas en ingediënten.


Uitdagende markt


De markt blijft echter uitdagend voor FrieslandCampi- na. Op de Chinese markt voor kindervoeding heeft het bedrijf eerder dit jaar veel last gehad van een tekort aan lactoferrine, maar dat is dankzij deelnames en nieuwe contracten verholpen. Daarbij komt er in december weer een nieuwe ‘premium’ kindervoedingslijn op de Chinese markt. FrieslandCampina wil er actief blijven en denkt ook winst te kunnen blijven maken, vooral met de hoger gepositioneerde producten.


Anders is het op de Duitse markt. Daar is overeind blijven een taai gevecht. “Wij gaan die markt ook niet profitabel maken”, zegt Schumacher kortaf. De Duit- se retailmarkt is een keiharde vechtmarkt, waar bijna niemand geld verdient. Maar toch willen we er blijven, al was het alleen maar om de leden die de coöperatie daar heeft. Het is ook een interessante markt waar met merkproducten wel wordt verdiend en waarvan succes- volle producten ook op andere markten kunnen worden


neergezet, bijvoorbeeld Chocomel naar Hongarije en zelfs Denemarken. De negatieve resultaten worden niet alleen veroorzaakt door de vechtmarkt van ‘106 coöpera- ties tegen effectief drie of vier retailers’, maar ook door de garantieprijs, die in Duitsland nog veel meer boven de melkprijzen van andere zuivelbedrijven uitsteekt dan in Nederland. Dat is een handicap waar de onderneming mee moet leven.


Kleiner marktaandeel in Nederland Ook in Nederland heeft FrieslandCampina marktaan- deel verloren, maar volgens Schumacher keert deze trend nu toch. Bijvoorbeeld met Campina-merkpro- ducten onder het Planet Proof-keurmerk. “Dit jaar is er tot nu toe 2% groei. Dat hebben we de laatste acht jaar niet meer bereikt. Ook de marktposities in het Foodser- vice-segment (bijvoorbeeld Lattiz) en de vleesvervangers (Valess) groeien.” En er is meer mogelijk, stelt hij. Anderzijds wil Schumacher ook wel toegeven dat de resultaten in de Noordwest-Europese thuismarkt lange tijd onder druk hebben gestaan en misschien ook niet helemaal de aandacht hebben gekregen die deze markt verdiende. Het vraagt een enorme inspanning om het tij te keren. Nog een punt van kritiek waar hij op wil


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84