search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Aantal doodgebeten schapen in Nederland neemt toe


Deze maand zijn er 35 schapen doodgebeten, terwijl dat er tot november dit jaar totaal 69 waren. Daarvan doodde de wolf 55 (80%) schapen; vossen en honden 8 en 6 gevallen zijn nog onbekend.


Door Stefan Essink O


pvallend is dat van de 35 mel - dingen deze maand er 24 af- komstig zijn uit Drenthe. Dat blijkt uit data van BIJ12, die voor provincies de schadeafhandeling regelt. De meest recente melding in Drenthe is van vorig weekend in Anderen. Toen zijn acht dode schapen gemeld bij BIJ12. Eerder die week kwamen er meldingen van vier doodgebeten schapen in Grolloo, zes in Eext en vier in Hooghalen. Boven- dien was het begin november al raak bij een schapenhouder in Ansen, waar drie dode schapen gevonden werden. Voor alle gevallen geldt dat de doodsoorzaak nog onbekend is. BIJ12 doet hier onderzoek naar. Toch bestaat het vermoeden dat de wolf de dader is.


Gelderse pilot


In de provincie Gelderland is na vast- stelling van het eerste leefgebied van de wolf in Nederland (Veluwe) een gebieds- commissie opgesteld. Deze commissie heeft halverwege deze maand Provincie Gelderland bijgepraat over de stand van zaken. Provincie Gelderland is afgelopen


Feiten en cijfers


z in november dit jaar zijn 35 schapen dood- gebeten;


z naar de doodsoorzaak loopt voor al deze gevallen nog onderzoek;


z tot november zijn 55 van de 69 (80%) schapen gedood door een wolf;


z 8 schapen zijn dit jaar doodgebeten door een hond of een vos;


z vanaf 2015 253 schapen gedood door een wolf: ruim € 53.000 directe schade;


26


Het spannen van een zesdradig elektrisch raster om de wolf op afstand te houden. Dit is een van de mogelijkheden waar Provincie Gelderland een vergoeding voor uitkeert in de pilot.


zomer een pilot gestart met het nemen en vergoeden van preventieve maatregelen. Geiten- en schapenhouders die binnen het aangewezen leefgebied van de wolf vallen, kwamen in aanmerking om mee te doen. De provincie stelde € 2.000 beschikbaar voor elke deelnemer om maatregelen te nemen, zoals een elektrische afrastering of een kuddewaakhond. Veel veehouders blijken de kat uit de boom te kijken. “Onduidelijk is hoeveel veehouders er daadwerkelijk maatregelen nemen. De aanwezigheid van de wolf staat altijd nog sterk ter discussie”, volgens Teun Achterkamp van Provincie Gelderland.


z er zijn 3 gevestigde wolven in Gelderland (een paartje op de Noord-Veluwe, een wol- vin op de Midden-Veluwe);


z het paartje daarvan heeft 1 tot 3 welpen geworpen in juni afgelopen jaar;


z gebied rond Veluwe kent eerste vastge- stelde leefgebied en pilot preventieve maatregelen;


z Provincie Gelderland vergoedt € 2.000 voor maatregelen in de pilot;


z nog onduidelijk of vergoeding voor alle veehouders gaat gelden.


Aantal meldingen doodgebeten schapen tot en met 22 november 2019 in Nederland. Rode marker = oorzaak wolf, 2019. Blauwe marker = oorzaak nog onbekend, 2019. Oran- je marker = oorzaak wolf, 2018.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


“Er doen circa tien hobbymatige geiten- en schapenhouders mee aan de pilot. Veel veehouders laten het achterwege. Zij nemen het financiële risico en liever niet het extra werk. En de veehouders die een aanval van een wolf hebben gehad, zijn meestal geneigd te stoppen”, aldus Andrea van den Eng van platform NoWolves. De pilot moet bijdragen aan het preven- tieplan, dat eind dit jaar nog klaar moet zijn.


FOTO: RUUD PLOEG


BRON: ANDREA VAN DEN ENG, PLATFORM NOWOLVES.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84