search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: FRIESLANDCAMPINA


FOTO: RONALD VAN DEN HEERIK FOTOGRAFIE


FOTO: FRIESLANDCAMPINA


RUNDVEEHOUDERIJ


Garantieprijs 2019 Prijs in euro's per 100 kilo. Dit jaar nog 'vervuild' door onterechte inberekening toeslagen


34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0


36,41


maart


juni


september


december Bron: FrieslandCampina


De garantieprijs van FrieslandCampina moet soberder worden, maar blijft volgens het bedrijf vervolgens nog altijd een leidende melkprijs in zowel Nederland als Noordwest-Europa.


van CSK is volgens hem een besluit van de directie en raad van commissarissen van CSK, niet van Friesland- Campina. Al bezit RFC veruit de meeste aandelen, het heeft met 49% van de stemmen geen doorslaggevende zeggenschap in CSK, stelt Schumacher. Hij weerspreekt dat Nutrifeed te koop staat. De opbrengsten van de desinvesteringen worden gebruikt om sterker te worden in kernactiviteiten.


FrieslandCampina moet ondertussen wel een aantal maatregelen nemen om het flink veranderde zakelijke klimaat het hoofd te bieden. Want de inkomsten uit de Chinese markt zijn fors gedaald. Daarbij heeft het bedrijf in Afrika en het Midden-Oosten flink last van devaluaties van lokale munten en koersschommelingen. Verder is het bedrijf vooral druk geweest om toegeno- men melkaanvoer simpelweg te verwerken. “Dat gaat niet noodzakelijk gepaard met meer rendement”, aldus Schumacher. “Je kunt kiezen voor meerdere manieren om daar wat aan te doen: door verkoop van bedrijfs- onderdelen, maar ook door een aanpassing van de


lopende operaties aan de nieuwe situatie met een struc- tureel lager winstniveau. Wij kiezen voor het laatste.” Verkoop van bedrijfsonderdelen en aankoop van nieu- we bedrijven is voor een onderneming met de omvang van FrieslandCampina overigens een normale gang van zaken, stelt Schumacher. “Ook degene die ‘na mij’ komt,


Producten, zoals roomlikeur met alcohol, passen niet meer bij het imago dat FrieslandCampina wil uitstralen, aldus topman Schumacher. Dus werd Creamy Creation verkocht.


52


Campina-yoghurt in de fabriek in Maasdam. FrieslandCam- pina ziet het Campina-merk voor het eerst in jaren weer groeien, mede met dank aan het PlanetProof-initiatief.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84