search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: PETER ROEK


FOTO: BERT JANSEN


Wie zich opgeeft voor de stop- persregeling, kan nog een paar maanden nadenken.


Afschrijven tot nul of tot 50%? Dat hangt af van de vraag of de silo dienstbaar is aan de bedrijfs- gebouwen.


onder meer af van de bereikbaarheid en de afstand tot het bedrijfsgebouw. Ook is belangrijk of de silo of verharding daad- werkelijk in gebruik is bij het bedrijf. Als de aangehorigheid niet dienstbaar is aan het bedrijfsgebouw, dan is afschrijving moge- lijk tot waarde nul.


OMGEVINGSVERGUNNING VRAAG: Na hoeveel jaren kan een niet gebruikte omgevingsver- gunning worden ingetrokken?


ANTWOORD: Dat kan al na drie jaar. Daar kwam een ex-varkenshouder in Hillegom in november achter bij de Raad van State (RvS). Hij had zijn stallen omgebouwd tot opslagloodsen en er al jaren geen vleesvar- kens meer gehouden, waarop de gemeente de vergunning voor 714 vleesvarkens in- trok. Hij maakte bezwaar, maar volgens de RvS heeft hij zelf besloten te stoppen met het houden van varkens en is hij daartoe niet gedwongen door de gemeente. Zijn plannen voor andere activiteiten, zoals paarden of andere dieren, zijn zo weinig concreet dat ze geen reden zijn voor de gemeente om af te zien van het intrekken


van de vergunning. Ook het argument dat er financiële belangen geschaad zijn, accepteert de RvS niet, omdat de stallen al waren omgebouwd.


WINDOWS 7 VRAAG: Ik werk nog met Windows 7. Kan dat nog wel?


ANTWOORD: Microsoft stopt met ingang van 2020 met de ondersteuning van dit verouderde besturingsprogramma. Vanaf dan is het niet meer beveiligd. Niet alleen zal het vaak niet goed meer werken en kun- nen nieuwe programma’s er niet op, ook worden computers die er nog op draaien dan kwetsbaar voor virussen. Advies is


upgraden naar Windows10 of een nieuwe computer met een moderner besturings- programma. Als stand-alone, los van het internet, en in combinatie met bestaande oude software blijft het wel bruikbaar.


ZELFZUIVELAAR VRAAG: Mijn hoofdactiviteit is zuivelverwerking, veehouderij is eigenlijk neventak. Kan ik nog wel EU-toeslagen krijgen?


Zuivelverwerking is ook een landbouwactiviteit


ANTWOORD: Ja. Een recente rechtszaak bij het CBb schept duidelijkheid. Als een bedrijf twee activiteiten heeft, en landbouw is niet de hoofdactiviteit, dan is normaliter een accountantsverklaring nodig, die aan- toont dat de landbouw wel een belangrijke economische poot is van het bedrijf. In deze kwestie had de betrokken veehouder, die zuivelverwerking als hoofdtak had, zo’n verklaring niet ingeleverd, waarop hij ook geen inkomenstoeslag meer kreeg. De zaak spitste zich toe op de vraag of hij die verklaring had moeten leveren. De rechter oordeelt van niet, want volgens de letter van de wet is ook de productie van zuivel- producten een landbouwactiviteit.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84