search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MATTHIJS VERHAGEN


FOTO: MARTIN SMITS


Mechanisch bestrij- den van doorschie- tend onkruid in erwten. Het onkruid krijgt ervan langs, maar belangrijkste is dat zaadvorming wordt voorkomen.


heel wat mogelijk om onkruid mechanisch te bestrijden. Daar is nog steeds ontwik- keling in, maar dat gaat nu vooral nog om kleine verbeteringen, zoals makkelijker afstellen.


Hitech vervangt ‘zien, denken, doen’ Selectief bestrijden – in de rij of in een vol- veldsgewas gericht onkruid aanpakken – is heel andere koek. Daar kom je al gauw uit op technieken die moeten vervangen wat tot nu toe alleen een mens kan. Zien, na- denken en dan gericht handelen. Camera- techniek en beeldbewerking worden steeds beter, en zijn een oplossing waar voor de


toekomst veel van wordt verwacht. Veel bedrijven en onderzoeksinstellingen wer- ken er hard aan. Software is steeds beter in staat om niet alleen een gewasrij, maar ook individuele planten te herkennen. Kun je de plant herkennen, dan kun je daar ook gericht omheen schoffelen. Of juist die bewuste plant individueel wegschoffelen. Omdat die techniek tot nog toe erg prijzig is, wordt het nog steeds maar op be- perkte schaal toegepast in hoog salderende gewassen. Kropsla is wat dat betreft toch een teelt waar andere bedragen in omgaan dan in suikerbieten of cichorei. Camerage- stuurd de rij volgen is praktijk, en kan de


capaciteit vergroten. Tussen planten schof- felen of individueel planten wegschof- felen past niet bij een hoge rijsnelheid, maar daar kan het autonome voertuig de toekomst worden. Carré kondigt voor 2020 zo’n schoffelrobot aan en de Dino-robot is een ander voorbeeld waar al praktijkerva- ring mee is (zie kader). Wortelonkruiden en bijvoorbeeld aard- appelopslag zijn in de akkerbouw moeilijk mechanisch te bestrijden. In theorie kan dat door te schoffelen, maar dat moet dan wel steeds worden herhaald omdat steeds hergroei optreedt. Zonder chemische mid- delen wortelonkruid bestrijden, kan ook


Evert, senior onderzoeker precisielandbouw bij de WUR. Het principe werkte goed, maar de machine was niet robuust genoeg. Het was een leerzaam project en heeft geleid tot deep-learningtechniek om onkruid beter te herkennen. Vervolg was het Dockweeder-project, waar onder andere is geprobeerd met heet water planten individueel te doden. Volgend jaar start een nieuw praktijkgericht project om cameratechniek te koppelen aan het kort- wieken van ridderzuring met lasers, en het ook elektrisch te doden met de techniek van het Engelse Rootwave. Die levert dat voor onkruiddoding in het openbaar groen.


Robot Ruud kon tien jaar terug al ridder- zuring in een wei- land herkennen met cameratechniek, en de plant dan indivi- dueel uitfrezen. Het heeft nog niet geleid tot iets dat werkt in de praktijk.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84