search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL KORT NIEUWS


Brede weersverzekering goedkoper en sneller


De Brede weersverzekering is gewijzigd. Een motie van CDA en SGP om de verzekering vrij te stellen van assurantiebelasting is nu doorgevoerd. De vernieuwde Brede weersverzekering is goedkoper en komt sneller tot uitkering. Dat blijkt uit de gewijzigde subsidierege- ling die minister Schouten bekendmaakte.


Aanvoer van suikerbieten bij Suiker Unie. Met de bieten komt veel tar- ragrond mee die door strenge PFAS-regels niet afgezet kan worden.


Versoepelde PFAS-norm


geen oplossing De hele akkerbouw onder- vindt grote hinder van de strenge PFAS-norm die de overheid sinds 1 oktober hanteert voor grond.


Aanvankelijk was de PFAS- norm vastgesteld op 0,1 microgram per kilo grond. Verwerkers van akkerbouwge- wassen kunnen daardoor geen tarragrond meer afvoeren. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft daarover een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Landbouw, het ministe- rie van Infrastructuur en de Tweede Kamer. Het kabinet wil de PFAS-norm verhogen naar 0,8 microgram per kilo grond, maar dat is geen oplossing voor de afzet van tarragrond die bij de verwerking van agrarische producten vrijkomt. Tarragrond voor afzet binnen de landbouw voldoet ook niet aan die norm. Voor afzet van grond naar woning- of wegen- bouw gold een systeem van Fabrikant Eigen Verklaring. Door de aangescherpte regels is deze verklaring niet meer werkbaar. Er is nu goedkeuring nodig van een certifi cerings- instantie, die toezicht houdt op de kwaliteit van tarragrond. Deze procedure is zo afgespro-


40


ken met de overheid omdat het schone grond betreft die zo van de akkers komt. Maar de certifi cerende instelling kan geen goedkeuring geven aan de Fabrikant Eigen Verklaring om- dat het Besluit Bodemkwaliteit momenteel niet voorziet in een generieke achtergrondwaarde voor PFAS.


Iedere partij grond bemon- steren en analyseren is onhaal- baar, schrijft voorzitter Dirk de Lugt van de BO-Akkerbouw in de brief. “Gezien de grote volumes is veel extra kostbare opslag nodig. De situatie levert acute operationele problemen op en raakt de hele akkerbouw- sector. Er is met spoed een oplossing nodig. De akkerbouw circuleert alleen tarragrond. Er wordt niets veranderd aan de samenstelling van de grond. We pleiten voor een werkbare norm.”


Bij de Cosun-bedrijven komt de verwerking van aardappelen, bieten en cichorei in gevaar. De opslagplaatsen zitten vol. Het probleem is nog eens verergerd door de natte oogst, waardoor extra veel grond wordt meege- leverd. De strenge PFAS-norm voor grond raakt aardappelver- werker Avebe niet direct. Avebe slaat de tarragrond op en zet die pas na de campagne af.


Geld voor akkerbouw Biodiversiteitsmonitor


De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt € 270.000 van de Topsectoren Agri & Food en Tuin- bouw & Uitgangsmaterialen voor wetenschappelijke onderbouwing. De monitor meet prestaties ten aan- zien van biodiversiteit. Hiermee kunnen ketenpartijen akkerbouwers belonen voor biodiversiteit.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid bericht.


Nog bijna 30% van de suikerbietenoogst te gaan


Van bietenoogst 2019 is 70% gedaan, meldde Suiker Unie vorige week. Dat is beduidend minder dan in voorgaande jaren. De rooisnelheid is door de natte omstandigheden veel lager dan normaal. Suiker Unie verwacht echter dat de laatste bieten zonder al te grote problemen gerooid gaan worden.


Geen nieuwe cijfers rassenlijst cichorei


Doordat de rassenproeven in 2019 door weersom- standigheden niet zijn geslaagd, zijn er voor cichorei geen nieuwe cijfers voor de Aanbevelende Rassenlijst voor 2020 beschikbaar gekomen. Volgens de CSAR ontstaat zo ook een stuwmeer aan nieuwe rassen.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: MARC HEEMAN


FOTO: KOOS VAN DER SPEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84