search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BOERENLEVEN ZO GING DAT TOEN 1956


Een ploegpaard moest fl ink spieren hebben Door Margreet Welink


M


enig boer op leeftijd zal warme gevoelens hebben bij deze foto uit 1956.


Ploegen met het paard, er waren er maar weinig die daar een hekel aan hadden. Rustig en gestaag werd de grond omgekeerd, een fraai stukje samenwerking tussen man en paarden. De twee lange leidsels die door de ogen van de ploeg gaan, stuurden meerdere paarden tegelijk aan. Zij waren onderling verbon- den en als één paard bijvoorbeeld linksaf ging, trok het de anderen min of meer mee. Vaak waren de leidsels trouwens amper nodig, de dieren reageerden op de stem en commando’s. In het oosten was het vaak ‘haa’ of ‘hot’, in Zeeland was het uutsom of eerom, en zo had elke streek zijn eigen aanduidingen. Vaak gingen aanwijzingen binnen boerenfamilies ook over van de ene op de andere generatie.


Hoe groter het bedrijf en zwaar- der de grond, hoe meer paarden de ploeg moesten trekken. Op de lichte zandgronden was één paard soms genoeg, op de zware klei liepen er wel vier voor. Het waren de stevige ty- pes met een ‘zeker volume’ zoals dat heette. Aan een licht sportpaard had men in dit geval niet zoveel: spieren moesten erop zitten, een stevige rug en een behoorlijke ‘kont.’ En, ook niet onbelangrijk: karakter. Paarden voor de ploeg waren meestal rustig van aard en ze hadden een zekere bereidheid om te werken. Als man en paard goed samen- werkten, dan kon er per dag zo’n 8.500 vierkante meter grond ge- ploegd worden. Maar dan moest wel alles meezitten.


Hoewel het de paarden waren die het zware trekwerk deden, moest ook degene die de hand aan de ploeg had, een behoorlijke conditie hebben. De hele dag half in een voor lopen en daarbij de ploeg rechthouden, vergde behoorlijk wat van lijf en leden.


68


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: MISSET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84