search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Personeelsschaarste in sector blijft


Op de Food&Agri Carrièredag zijn werkgevers op zoek naar perso- neel voor hun bedrijf. Een hele uitdaging, want het is krap op de arbeidsmarkt.


Door Marleen Purmer D


e agrarische sector heeft niet bepaald een gebrek aan werkge- legenheid. Dat blijkt wel uit het aantal vacatures op de website


van Agriwerker. Dit is een werving- en selectiebureau in de agrarische sector en agribusiness. In het binnen- en buiten- land selecteert Agriwerker vakmensen en professionals. Op dit moment staan er 350 vacatures open. 10% hiervan gaat om een functie in het buitenland.


Medeoprichter Huub Huizinga legt uit waarom Nederlandse vakmensen zo gewild zijn. “Nederlanders hebben een goede opleiding gehad en ze willen graag werken. Ook kunnen ze zich vaak goed redden in een andere taal.” Huizinga vertelt dat er veel Nederlanders bijvoorbeeld een melk- veebedrijf hebben in het buitenland. Deze ondernemers werken graag met Neder- landse arbeidskrachten. Dezelfde taal en mentaliteit is wel zo makkelijk. Het tekort aan arbeidskrachten is niet van de laatste jaren. Het is altijd al moeilijk geweest om deze mensen te vinden. “Hier


In de agrarische sector blijven studenten vaak plakken bij hun stagebedrijf. Dit is een effectie- ve manier om aan werk te komen. Op deze manier hebben ze al werkervaring.


komt nog bij dat het sentiment in de sector is omgeslagen”, legt Huizinga uit. “Er is onzekerheid over de toekomst van de agra- rische sector. Dit maakt ondernemers wat voorzichtiger en zorgt voor enige ontspan- ning op de arbeidsmarkt.”


Alle sectoren in de landbouw kampen met krapte aan personeel. Het is dus niet zo dat er in de melkveehouderij meer mensen nodig zijn dan in de akkerbouw. Huizinga verwacht dat deze schaarste de


Minder arbeidskrachten en meer vacatures


Een jaar geleden verwachtte zowel ABN Amro als de Rabobank dat de knellende agrarische arbeidsmarkt nog krapper zou worden. De banken voorspelden toen dat de vraag naar agrarisch personeel in 2019 nog meer zou toenemen. Het aantal openstaande vacatures in de


agrarische sector is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dit schreef Boerderij in juni van dit jaar. Circa 15% van de agrarisch onder- nemers in Nederland ervaart het tekort aan arbeidskrachten als belemmering, meldt ABN Amro. Door de groeiende economie in


Oost-Europa zijn de arbeidskrachten hard nodig in eigen land. De migratiestroom naar West-Europa verkleint hierdoor. Dit komt de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt niet ten goede. Het aantal arbeidskrachten in de land- bouw is de laatste jaren flink gekrompen. Dit laten cijfers van het CBS zien. Het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten halveerde bijna. Opvallend is dat het aantal personen dat niet regelmatig werkzaam is, flink toenam. Het aantal bedrijfsleiders maakte een kleine krimp door.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


komende jaren nog wel zo blijft. René Vreeswijk is recruiter bij Agrifood-


career. Het bedrijf werft en selecteert men- sen in zowel de agrarische als de foodsec- tor. Vreeswijk is aanwezig bij de Food&Agri Carrièredag. In zijn rol als coach geeft hij die dag workshops waarmee sollicitanten hun ‘skills’ kunnen verbeteren.


Beter voor starters


Vreeswijk schat in dat de situatie op de arbeidsmarkt in zowel de agrarische- als de foodsector beter wordt. “Voorgaande jaren kregen sollicitanten vaker te horen dat ze onvoldoende ervaring of opleiding hadden voor de functie. Voor starters zal het nu beter worden.” Volgens Vreeswijk komt er namelijk meer evenwicht in de markt. Met andere woorden, er komen minder vacatu- res vrij. Het is wel te merken dat bedrijven in deze sectoren makkelijker zelf mensen vinden. “Een baan voor in de product- ontwikkeling in de foodsector is nog wat moeilijk te krijgen. Werk met betrekking tot voedselkwaliteit daarentegen weer wel makkelijker.” Studenten die op zoek zijn naar een agrarische baan, kunnen vaak via een stage blijven plakken. “Of ze gaan als zzp’er aan de slag”, legt Vreeswijk uit.


17


FOTO: KOOS V.D. SPEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84