search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MARK PASVEER.


MARKT ALGEMEEN


Hogere tarweprijs door klein areaal VS


De tarweprijzen worden ondersteund en klimmen af- gelopen periode langzaam. De VS verwacht meer mais te oogsten, waardoor maisprijzen onder druk staan.


D


e Europese graanmarkt wordt gekenmerkt door zeer natte omstandigheden in West-Euro- pa. Aan de andere kant is het in sommige delen van het Zwarte Zeegebied juist weer erg droog. Goede EU-export- cijfers en het Amerikaanse tarwe-areaal dat voor oogst 2020 naar verwachting lager uitkomt op een nieuw record van 18,2 miljoen hectare zorgen voor hogere tarweprijzen op de internationale markten. De oogsten in het Zwarte Zeegebied en de EU zijn zo goed als van het land. De handel is daardoor meer gericht op het oogstwerk in Australië en Argentinië. Het is extreem droog in Australië. Sinds oktober woeden grote bosbranden, voornamelijk in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, een belang- rijk productiegebied voor granen. Maar er valt in sommige gebieden neerslag, waardoor oogstwerkzaamheden moeizaam verlopen. Ook in Argentinië valt neerslag na een lange droge periode. Voornamelijk


door de lagere opbrengsten in Argentinië heeft de International Grains Council (ICG) de wereldoogstproductie voor tarwe voor seizoen 2019-’20 verlaagd met 700.000 ton naar 761,6 miljoen ton in de novem- ber-prognose.


Kleinste tarwe-areaal VS ooit


Voor seizoen 2020-’21 schat het Ameri- kaanse landbouwministerie (USDA) het Amerikaanse tarwe-areaal op 18,2 miljoen hectare. Het areaal tarwe blijft dalen, want dit seizoen werd al een dieptepunt gehaald van 18,5 miljoen hectare tarwe in de Ver- enigde Staten (oogst 2019). De prognose voor het komende seizoen komt daarmee uit op een nieuw record. Nooit eerder werd er zo weinig tarwe ingezaaid in de VS. En de opbrengsten komen in seizoen 2019-’20 ook nog eens lager uit doordat vrij vroeg in het seizoen winterweer zijn intrede deed. Voor seizoen 2020-’21 neemt het eigen verbruik af in de VS, maar de vraag voor


Kleinste areaal ooit Tarwe areaal in de VS; x miljoen ha. Cijfer '20 is schatting.


Het tarwe-areaal in de Verenigde Staten bereikt voor oogstjaar 2020 een dieptepunt. Dat zorgt deels voor hogere prijzen op de wereldmarkt.


74


18 20 22 24 26


veevoer trekt aan. Hierdoor gaat het USDA uit dat de eindvoorraden voor seizoen 2020-’21 afnemen.


De tarwemarkt was vorige week iets '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 '20 Bron: USDA BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


vaster. Daarbij vonden de noteringen op de termijnmarkt in Chicago ondersteuning omhoog omdat handelaren short-positie innamen voor Thanksgiving op 28 novem- ber. Begin vorige week trok de termijn- markt in Parijs hierdoor ook omhoog. De maaltarwenotering op de termijnmarkt in Parijs stond de laatste week van november ruim boven € 180 per ton. Ook de voertar- wenotering op de graanbeurs in Gronin- gen noteerde € 1 hoger op € 176 per ton. Sinds eind augustus is deze notering gelijk gebleven of gestegen. Hierdoor zijn boeren niet geneigd te verkopen en wachten rustig af. Voor komende weken wordt rekening gehouden met weinig prijsbewegingen. Hoewel oogstprognoses naar beneden zijn bijgesteld, blijven voorraden in de wereld groot. Dat houdt de prijsstijgingen beperkt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84