search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: STUDIO KASTERMANS


FOTO: RONALD HISSINK


RUNDVEEHOUDERIJ


Veel leden van FrieslandCampina hebben het gevoel dat ze steeds meer moeite moeten doen voor


dezelfde of minder/onzekere opbrengsten (zoals Planet Proof). Dat wringt.


Schumacher: ‘De uitspraken van Tjeerd de


Groot zijn onverantwoord, en dan ook dat


voortdurend voeden’


reageren, is dat het nieuwe dure Innovatiecentrum in Wageningen met niets komt. Schumacher kan dat niet over zijn kant laten gaan en roept hard: “Nou! Misschien is het niet zo zichtbaar omdat we maar 5% van onze business in Nederland doen, maar met verpakkingen, met kaas, met babyvoeding… Er worden constant vernieuwingen geleverd.” In Pakistan gaat het wel nog steeds heel moeizaam, maar


ook daar zijn volgens Schumacher lichtpuntjes zicht- baar.


De verdiencapaciteit wordt volgens oud-bestuurders en -managers van het bedrijf ook beperkt doordat er te veel zaken aan de garantieprijs zouden worden gekop- peld, zoals de kaasprijs in veel verkoopcontracten. Wat de garantieprijs ook doet, de marge op de kaasprijs ver- andert dan niet. Diverse oud-bestuurders en managers vertellen dat dit de praktijk is. Schumacher weerspreekt het bestaan van zo’n koppeling. “Dat doen we dus niet”, reageert hij kort. “En als we een tender doen in Duits- land of de VS, wat ook regelmatig gebeurt, dan kijkt er helemaal niemand naar de garantieprijs.”


Onrust rond obligaties


De CEO herhaalt dat van grote financiële zorgen of paniek geen sprake is bij FrieslandCampina, al is de za- kelijke omgeving uitdagend. Hij weet ook dat er discus-


sie is over de ledenobligaties van de coöperatie. Daarbij is er sprake van een tijdelijk overaanbod, wat houders van obligaties onrustig maakt, terwijl de situatie nog verergerd wordt door het op de markt komen in maart


FrieslandCampina blijft even afzijdig qua belangenbehartiging


FrieslandCampina speelde tot het opblazen van het stikstof- en am- moniakoverleg met de overheid een belangrijke rol in de belangen- behartiging. Nu houdt het zich afzijdig. CEO Schumacher geeft het voortouw aan de primaire sector. Hoe die de belangenbehartiging nieuw vorm geeft, moet volgens hem uitkristalliseren. Hij constateert wel dat de proactieve opstelling in het verleden, gericht op innoveren en voorkomen van wetgeving, de sector veel (concurrentie-)voordeel heeft gebracht. Daarbij noemt hij het behalen van concrete resulta- ten essentieel. Schumacher blijft bij alle kritiek vanuit de melkveehouderij geloven in de Duurzame Zuivelketen (DZK) en wil samenwerken met partners als Natuurmonumenten waar het gaat om het PlanetProof-keurmerk, al is hij het volstrekt oneens met voorstellen als het ontnemen van fosfaatrechten. “De DZK heeft ervoor gezorgd dat de sector zelf de regie kon blijven houden en zo geregeld regelgeving kon voorkomen.’


Werner Buck, het gezicht van RFC’s belangenbehartiging. Opvolger Hester Maij moet het even rustiger aan doen.


54


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84