search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De peen gaat na de oogst naar het koelhuis. Er zit een mooi kleilaagje om het product; goed voor de bewaarbaarheid.


toegenomen en de grond is makkelijker bewerkbaar. Bovendien gaat de mechani- sche onkruidbestrijding makkelijker in lichtere grond. Dat lijkt ons belangrijk, gezien de ontwikkelingen in de gewasbe- scherming.”


Wintergerst wordt zo vroeg mogelijk ge- zaaid en daarna wordt 1 tot 1,10 meter ge- ploegd. Met nieuwe drainage kan overtollig water worden afgevoerd. Dan gaat er een groenbemester in. Waar de akkerbouwer nu werkt met 40-45% afslibbare grond met


4% organische stof, verwacht hij over 4 jaar 20% afslibbare grond met 8 of 9% organi- sche stof te bewerken.


Diepploegen zet niet alleen de grond op de kop, ook de bedrijfsvoering. Zo gaan de Van Renselaars van een najaars- naar voorjaarsgrondbewerking. De mechanisa- tie zal ook moeten worden aangepast van zware naar lichtere grond. Wellicht kunnen intensievere gewassen worden geteeld. “In onze Veldleeuwerik-telersgroep, die ook zonder de stichting zeker blijft bestaan,


verwacht ik antwoorden te vinden op dit soort vraagstukken. We zullen meer peen in de kist rooien, maar lichtere grond zal ten koste gaan van de bewaarbaarheid. Zo’n beschermlaag als nu, krijgen we dan nooit meer voor elkaar. Zo baggeren als nu hoeft gelukkig ook niet meer.”


OP BOERDERIJ.NL


een uitgebreide fotorepor- tage.


Fusarium komt regelmatig voor dit jaar. Het kost veel energie om de oogst droog te krijgen.


Henk van Renselaar op de uien die voor de regen achter de planken kwamen. Een mooie partij.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84