search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ONDERNEMEN


Landbouw Collectief


Willem Bruil, hoogleraar Agrarisch Recht RU Groningen en directeur Instituut Agrarisch Recht


E


n zie: in de landbouw kan ook nog wel eens worden samengewerkt, als de nood maar hoog genoeg is. Er is een Landbouw Collectief opgestaan, waarin een groot aantal agrarische organisaties onder voor- zitterschap van Aalt Dijkhuizen bij elkaar is gaan zitten. Zij hebben een plan gepresenteerd om uit de


stikstofcrisis te komen.


Dat er sprake is van “een uniek verbond tussen alle boerenbe- langenbehartigers en boerenprotestgroepen”, is ook meteen het enige positieve wat erover te zeggen valt. Het plan zelf is nogal on- der de maat. Dat begint al met de titel ‘Uit de gecreëerde stikstof- impasse’. Deze titel wordt verder niet toegelicht, maar men lijkt ermee te willen zeggen: ‘er is eigenlijk helemaal geen probleem met stikstof, dat is maar verzonnen. Iemand (wie dan?) heeft die impasse gecreëerd.’ De verantwoordelijkheid van de landbouw wordt ontkend: “Het Landbouw Collectief is unaniem van mening, dat de landbouw niet de oorzaak is van de impasse.” Het rapport staat verder vol met eisen, voorwaarden en vragen om geld. Deze toon waarop dit alles wordt gesteld, roept bij mij al behoorlijk wat weerstand op. Het is dus niet zo vreemd dat dat gevoel bij mensen die minder met de landbouw hebben, nog veel sterker is. O, en ja, er worden ook nog enkele acties voorgesteld: minder eiwit in het voer, meer beweiden en mest verdunnen met water. Geweldig hoor. Maar gratis kan het allemaal niet. In totaal wordt € 2,9 miljard gevraagd van de overheid. En € 300 miljoen daarvan moet voor nertsenhouders beschikbaar komen. Nert- senhouders? Ja, de NFE zit ook in het collectief en mocht dus ook bijdragen aan de wensenlijst. Het rapport stelt: “Het verbod op de nertsenhouderij per 2024 is een schoolvoorbeeld van politieke willekeur en slecht beleid” en “een schoolvoorbeeld van laakbaar gedrag wat betreft de (fi nanciële) afhandeling.” Dat is op zich geen onjuiste constatering, maar de nertsenhouders voeren hier een achterhoedegevecht. Alles is uitgeprocedeerd tot in Straatsburg aan toe. De zaken zijn gedaan en nemen geen keer. Het Landbouw Collectief weet er trouwens nog een eis aan te verbinden: “Deze gedwongen sanering (leidt) tot een verminde- ring van de ammoniakuitstoot van 0,3 kiloton. Deze vrijkomende ruimte moet beschikbaar blijven.” Het is al met al niet zo vreemd dat het Landbouw Collectief bij minister Schouten niet veel poten aan de grond kreeg, althans tot nu toe.


Ik hoorde de minister op de radio weer zeggen: “Ik moet er rekening mee houden dat er een rechterlijke uitspraak ligt die ons dwingt de ammoniakuitstoot te verminderen.” FOUT! Zo’n rech- terlijke uitspraak ligt er niet. Lees nou toch eens de Habitatricht- lijn en de uitspraak van de Raad van State! En het Landbouw Collectief verspeelt in rap tempo aan sympathie.


DE TOON IN HET RAPPORT ROEPT WEERSTAND OP


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84