search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL


Albert Heijn: geen bovenwettelijk middelenverbod in AGF


Er komt na 2019 geen bovenwet- telijk verbod door Albert Heijn op de 27 meest kritische actieve stoffen in AGF.


D


at bevestigen diverse toeleveran- ciers van Albert Heijn. Na her- haaldelijk aandringen geeft ook Albert Heijn toe dat er na 2019


geen bovenwettelijk verbod in AGF komt. Het bedrijf zegt dat het in 2016 nastreefde de 27 stoffen waar mogelijk uit te faseren. In 2016 kondigden Albert Heijn en Na- tuur & Milieu groots aan dat zij de AGF-teel- ten wilden verduurzamen en 27 stoffen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu na 2019 niet meer toestaan. Een stevige belofte. Aanleiding destijds de teelt te willen verduurzamen was een agressieve naming-and-shamingcampagne van Greenpeace. Die organisatie verweet de supermarktketens Jumbo en Albert Heijn medeverantwoordelijk te zijn voor de bijen- sterfte. Reden voor Albert Heijn om samen met Natuur & Milieu op te trekken, zodat Greenpeace zou stoppen met het zwartma- ken van de supermarktketen. Telers-leveranciers van de supermarkt trokken na bekendmaking van de plannen aan de bel, en stelden dat het zonder deze stoffen niet mogelijk is dezelfde kwaliteit en kwantiteit AGF te kunnen leveren. Albert Heijn en Natuur & Milieu reali- seerden zich op voorhand dat helemaal zonder de 27 stoffen telen voor een aantal


Gewasbescherming in tafelaardappelen. Supermarktketen Albert Heijn laat een bovenwette- lijk verbod op bepaalde middelen vallen.


teelten een flinke uitdaging zou zijn. Daar- om hebben ze in nauwe samenwerking met de telers praktijkproeven uitgevoerd om te kijken wat er mogelijk was. Conclu- sie: verdere verduurzaming van teelten is mogelijk. Sommige van de 27 stoffen zijn inmiddels wettelijk verboden, en soms blijkt met gebruik van schadedrempels en goed monitoren de teelt ook zonder de betreffende stoffen te kunnen. Echter, voor een aantal teelten blijkt het nauwelijks mo- gelijk om zonder middelen van de lijst te telen en liggen misoogsten in het verschiet of lopen de kosten voor alternatieven te ver


advertentie Voet- of gewrichtsklachten?


Brandende of vermoeide voeten, vermoeide benen, een staand beroep? Klachten aan nek, rug, schouder of knie? Platvoeten, diabetische voeten, holle voeten of spreidvoeten? Kramp in de kuiten of artrose?


De op maat gemaakte steunzolen van Fusselastic kunnen u ook verlichting bieden. Laat u thuis vrijblijvend adviseren.


”Dankzij Fusselastic steunzolen loop ik weer zonder zere voeten”


op. Ook bleek dat een alternatief spuitsche- ma, vaker spuiten met minder schadelijke middelen, in veel gevallen meer milieu- belasting op te leveren dan een enkele bespuiting met één van de 27 stoffen. Binnen het project was er consensus dat een bovenwettelijk verbod op de 27 stoffen in de praktijk niet haalbaar is en het milieu er in veel gevallen ook niet bij gebaat is. Albert Heijn en Natuur & Milieu besloten begin 2019 daarom een nieuwe verduur- zamingsstrategie te lanceren, namelijk te kijken naar de bredere milieubelasting van de gewasbescherming van teelten.


Meer informatie of de gratis brochure aanvragen? www.fusselastic.nl 38 BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84