search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


Spannende eindronde FrieslandCampina


FrieslandCampina wil op voor- stel van bestuur en directie een tweede stap maken om versoberd gezond te blijven, en om een lei- dende melkprijs te kunnen blijven betalen. Veel leden volgen het echter niet en steigeren. Over goed twee weken wordt gestemd.


H 50


et zijn spannende weken voor FrieslandCampina. Management en bestuur dringen er op aan dat de ledenraad per medio december instemt met een aantal aanpassingen in het melkgeldreglement. Voornaamste punt daarin is een versobering van de garantieprijs. Daardoor zullen leden bijna een cent minder melkgeld ontvangen. De aanpassingen zijn nodig om de te hoge melkgeld- uitgaven weer in de hand te krijgen en tegelijk te zorgen voor een voldoende hoge reserveringscapaciteit bij de onderneming.


De garantieprijs is door het inberekenen van aller- lei toeslagen bij concurrenten ‘te duur’ geworden en weerspiegelt daarmee ook niet meer de realiteit, zo stelt FrieslandCampina. Het bedrijf rekent toeslagen die concurrenten uitbetalen bovenop de normale melkprijs voor 100% mee, terwijl de bedrijven zelf die toeslagen vaak maar aan een deel van de leden/leveranciers uit- betalen. Echter, omdat FrieslandCampina niet precies weet hoeveel leden bij de concurrent profi teren van de extra toeslagen is enkele jaren terug gekozen om de toe-


slagen voor het volle pond te laten meewegen. CEO Hein Schumacher weerspreekt suggesties dat het bedrijf fi nancieel uitgehold raakt door een combinatie van enerzijds te hoge uitgaven en anderzijds te lage inkomsten en hoge afschrijvingen. Het bedrijf verkeert


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84