search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Klaas van der Horst


Frans Keurentjes: ‘Als de vraag is: moeten zaken worden


bijgesteld in onze


voorstellen, dan is het antwoord: ja!’


een kredietrapport ook met elkaar is gesproken. Dat is een gangbare praktijk. “Maar die kredietbeoordelaars kijken wel met een bepaalde bril op naar coöperaties. Zo worden leden-obligaties door hen niet erkend als eigen vermogen. Op zich echter werkt die beoordeling voor ons prima. De credit ratings stellen ons in staat onze rentekosten zo laag mogelijk te houden. De meeste investeerders verschaffen namelijk alleen geld aan par- tijen die een dergelijke beoordeling hebben.”


ILLUSTRATIE: HERMAN ROOZEN


volgens hem niet in fi nanciële nood. Ook een kritisch rapport van kredietbeoordelaar Fitch moet volgens hem echt in het juiste licht worden gezien. “Een aantal zaken die zij signaleren, zijn zoals wij ze ook zien.” Deels komt dat omdat er, voorafgaand aan de totstandkoming van


Verkoop dochters en deelnemingen De verkoop van een aantal dochterbedrijven en deelne- mingen, zoals Riedel, Creamy Creations en CSK, worden door veel leden beschouwd als een teken dat het niet goed gaat met het bedrijf en dat naarstig wordt gezocht naar contanten. Schumacher stelt dat dit niet klopt. De verkoop vloeit volgens hem niet voort uit geldnood, maar heeft te maken met de nieuwe strategie (Our purpose, Our plan) richting gezondere, duurzamere producten en kaas. “Vruchtensappen en alcoholhoudende dranken passen daar niet bij.” Ook is FrieslandCampina (RFC) niet gespecialiseerd in vruchtensappen. De verkoop


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84