search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


RUNDVEEHOUDERIJ


Een plasdrasgebied in het Utrechtse Eemland helpt ter ondersteuning van het weidevogel bestand.


FOTO: STUDIO KASTERMANS


Boeren Utrecht boos over Actieplan Natuur


Intrekken van rechten en ver- gunningen van boeren voelt voor Utrechtse veehouders als verraad.


Utrechtse veehouders zijn woedend over het Actieplan Natuur, dat recentelijk is aan- geboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Daarin pleiten de gezamenlijke natuurorganisaties voor een reeks ‘herstel- maatregelen’.


In het kader van die maatregelen zouden ook fosfaatrechten en vergunningsruimte moeten worden ingetrokken, terwijl vrij- komende gronden ter beschikking moeten worden gesteld aan natuurinclusieve boe-


ren, zodat extensivering mogelijk wordt. Vooral de voorstellen voor intrekking van rechten en vergunningsruimte wordt door de boeren ervaren als verraad, en dat ook Natuurmonumenten, samenwerkingspart- ner van FrieslandCampina, daar achter staat.


Een veehouder op een boerenvergade- ring vrijdagavond in Eemnes: “Veel boeren in Eemland en elders in de provincie hebben wel tot een kwart beheersland in gebruik. We werken in goed overleg samen met de terreinbeherende organisaties. Eerder deze week nog met hen om tafel gezeten en dan komt opeens dit plan naar buiten. We hebben per direct alle overleg


‘Met twee robots naar 1,1 miljoen liter melk’


Bert-Jan Meuleman in Mas- tenbroek (Ov.) melkt sinds maart met twee melkrobots van DeLaval (VMS V300).


Meuleman (38) heeft een in- tensief melkveebedrijf met 115 melk- en kalfkoeien en 65 stuks jongvee op 37 hectare.


Waarom zijn jullie overge- stapt op automatisch melken? “We hadden een 2×5 zij-aan-zij- melkstal. Die was versleten. De capaciteit was bovendien niet meer toereikend. Mijn vader was tweemaal daags drie uur aan het melken. Het automa-


tisch melksysteem zorgt voor arbeidsgemak. Daarnaast ben ik wel graag tussen de koeien, maar hou ik niet van melken.”


Wat streven jullie na met de robots? “We wilden met twee robots jaarlijks 1 miljoen liter melk produceren. We zitten nu al op 1,15 miljoen liter. Het gemid- delde aantal melkingen is 3,1 per koe per dag. De melktijd bedraagt 6 minuten en 10 seconden, met 11,5 liter per melkbeurt. Het rollendjaar- gemiddelde is 10.800 liter, met 4,10% vet en 3,45% eiwit. Voorheen zaten we op 9.600


Bert-Jan Meuleman is in maart van dit jaar overgestapt op auto- matisch melken.


liter. Met 31.000 liter melk per hectare hebben we een inten- sief bedrijf.”


Jullie hebben niet alleen geïn- vesteerd in melkrobots. “We hebben een machineloods van 14 bij 30 meter gebouwd en een nieuw kavelpad aangelegd.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


bevroren. Dit wordt oorlog.” De veehouders hebben eerder op de dag hun ongenoe- gen ook overgebracht aan gedeputeerde Harmke Bruins Slot, die op werkbezoek was in het gebied. De veehouders vinden ook dat het met dit soort gedrag van onder meer Natuurmonumenten niet langer mogelijk moet zijn dat FrieslandCampina samenwerkt met de organisatie. “Hierdoor komen we alleen maar verder in de proble- men.”


Het steekt de veehouders ook dat zij nog steeds huur moeten betalen voor het gebruik en onderhoud van de natuurweide- gronden, terwijl de terreinbeheerders via hen de Europese hectarepremies opstrijken.


Inclusief de robots bedroeg de investering zo’n € 350.000. De erfverharding achter de stal moet nog worden aangepakt.”


Wat zijn de toekomstplannen? “Over een jaar of vier willen mijn vrouw Alies en ik het bedrijf van onze ouders over- nemen. We zitten nu nog met hen in maatschap. Op termijn willen we ook nog een staldeel voor jongvee er bij bouwen. Intussen zien we wel wat er qua wet- en regelgeving op ons afkomt. We halen momenteel 42% eiwit van eigen land. Die eis van 65% wordt ons straks opgelegd door de zuivelindus- trie, omdat de consument dat zogenaamd zou willen. Het is een spelletje tussen melkfa- brieken en de retailers.”


61


FOTO: THEO GALAMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84