search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Booijink voert de kalveren goed en houdt ze buiten voor een hoge jeugdgroei. Dat leidt tot meer melk en extra rendement.


“Daar loop ik vaak langs en zo heb ik veel controle op onze jongste en meest kwetsba- re kalveren.” De kalverhokken zijn met een shovel of heftruck eenvoudig te verplaatsen en te reinigen. “Dankzij de kiepbodem kan ik het stro lossen op een door mij gewenste plek en spuit ik het hok makkelijk schoon. Binnen was reinigen lastig als er in de vaste rij eenlingboxen nog kalveren stonden.” Tot drie maanden leeftijd blijven de kalveren in de kalverhokken, waarna de maten ze in de jongveestal huisvesten. “We


zouden ze liever nog langer buiten op stro houden. Het plan is dan ook om een groter groepshok voor vijf tot zes oudere kalveren aan te schaffen. Dan blijft het jongvee nog langer op één plek en kunnen we ze makke- lijk doorschuiven naar het volgende hok.”


Proef met wegen kalveren Een jaar geleden kreeg Booijink de Clima Flexbox van Schrijver stalinrichting op proef en deed hiermee een half jaar erva- ring op met automatische weging van kal-


veren. Dit hok was uitgerust met weegcel- len die kalveren continu wegen. “De groei van kalveren bijhouden door automatische wegingen werkt handig en is waardevol. Het systeem laat een groeicurve per kalf zien en daaraan kun je precies zien hoe het kalf groeit. Zit het boven of onder de ge- wenste groeicurve? Bij een te lage groei kun je bijsturen in de voeding.” Booijink streeft naar een groei van 1 kilo per kalf per dag. “Meten is weten, met automatische wegin- gen kunnen we de effecten van aangepaste


4,25 percentage eiwit


3,46 percentage vet


63 hectare grond


27 hectare akkerbouw


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84