search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW REPORTAGE


‘Na het diepploegen


kunnen we eerder aan de gang en zijn we vroeger klaar. De opbrengsten nemen naar verwachting toe’


Rechts de uien die voor de regen zijn geladen en links de uien die in de nattigheid hebben gelegen.


energie om de boel droog te krijgen.” De aardappelen en uien liggen in de schuren van de maatschap. Henk woont met zijn vrouw in haar ouderlijk huis en Martin woont met zijn gezin aan de over- kant van de straat in een boerderij die er op een gegeven moment bij kon worden betrokken. De maatschap telt vier kavels rondom de twee boerderijen.


Baan buitenshuis


Dochter Gea wil op termijn ook een rol in het bedrijf spelen. Dat zorgt ervoor dat Henk uitkijkt naar een parttime baan buitenshuis. Wellicht net als vroeger als chauffeur op de vrachtwagen. Natuurlijk


wel in de agrarische sector, waarin hij zich thuis voelt. “Ik heb al aanbiedingen gehad en heb er zin in. Sommige collega’s zeggen: waar begin je aan op jouw leeftijd? Maar ik vind het goed om de nieuwe generatie de ruimte te geven en als ik altijd op het akker- bouwbedrijf ben, lukt dat minder. Boven- dien vind ik dit een leuke uitdaging.” Alle drie blijven deels buitenshuis werk- zaam. Communicatie wordt dus bijzonder belangrijk om de boel goed draaiend te houden op het akkerbouwbedrijf. Onge- schreven wetten passen daar goed bij.


Zoals bij de oogst: wie in de schuur staat, organiseert. Martin was dat bij deze peen- oogst. Zo rolt er een heldere, natuurlijke taakverdeling uit.


In vier jaar diepploegen


Om het werk wat makkelijker te maken, gaat Van Renselaar vanaf volgend jaar diepploegen. De humuslaag in de lichtere grond wordt naar boven gehaald. “Dan kun je eerder aan de gang en ben je vroeger klaar. De ervaringen van colle- ga’s zijn heel goed. De opbrengsten zijn


De peen komt uit de grond. Makkelijk ging het zeker niet. De op- brengst is gemiddeld.


36


De foto die Henk tweette: extra pk’s zijn nodig om de peenrooier door de modder te slepen.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: HENK VAN RENSELAAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84