search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ ACTUEEL KORT NIEUWS


Nico Bons niet naar de HHH-show in Zwolle


Nico Bons zendt dit jaar geen koeien in voor deelname aan de individuele keuring op de HHH-show in Zwolle. Bons heeft een lang keuringsseizoen achter de rug met onder meer het EK en de NRM. Nu wordt een aantal belangrijke showkoeien gespoeld en daardoor zijn de dieren niet in keuringsconditie.


Het aandeel weidegang neemt de laatste jaren weer licht toe. 3% meer koeien in de wei


in 2018 volgens CBS-cijfers Het aantal melkkoeien in de wei is in 2018 ten opzichte van een jaar eerder met 3% toegeno- men naar 71%.


Het aantal bedrijven dat wei- degang toepast nam toe van 78 naar 80%. Dat blijkt uit voor- lopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 werd volgens de Land- bouwtelling 71% van de 1,6 miljoen melkkoeien geweid. In 2015 en 2016 was dat nog 65%. In de periode tussen 2010 en 2015 daalde het percentage koeien in de wei van 74 naar 65%.


Het aantal bedrijven dat weidegang toepast, is voor het


derde jaar op rij gestegen. In de periode 2011-2015 hielden melkveehouders hun koeien juist steeds vaker op stal. Op 77% van de bedrijven mochten alle koeien vorig jaar de stal uit. Op 3% van de bedrijven mocht een deel van de koeien naar buiten. Dat maakt een totaal van 80%. Een op de vijf bedrijven houdt de koeien het hele jaar op stal. Op deze overwegend grotere bedrijven stond afgelopen jaar 30% van de melkkoeien.


Opvallend is de toename in aantal bedrijven met 160 of meer melkkoeien dat de dieren laat weiden. Dat nam toe van 53% in 2016 naar 59% in 2018. Wel kiezen grotere bedrijven vaker voor deelweidegang.


Droogte: minder uren weidegang


De melkkoeien die in de wei lopen, worden wel minder lang buiten gehouden. In 2018 liep een geweide melkkoe gemid- deld 1.648 uur in de wei. In 2013 was dat nog 1.941 uur. CBS wijt deze daling van de beweidings- duur onder meer aan de schaal- vergroting en de toename van de deelweidegang. Maar ook de droogte en hitte was volgens


62


woordvoerder Cor Pierik in 2018 zonder twijfel van invloed op het aantal uren weidegang. Bij deze extreme situaties is het ook beter de koeien binnen te houden. Niet verwonderlijk is dat melkkoeien in Noord- en Zuid-Holland net als voorgaande jaren de meeste uren in de wei staan, al nam ook in deze pro- vincies de beweidingsduur af.


Daling methaanuitstoot Europees vee


De uitstoot van methaan door Europees vee is sinds 1990 met ruim 20% verminderd. Dat meldt de Europe- se Commissie. Landbouw is verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Bijna de helft van deze landbouwuitstoot bestaat uit enterische emissies, die ontstaan tijdens het verteringsproces.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een fotoreportage over het bedrijf.


Met nieuwe stal naar 140 melk- en kalf oeien


Hans Dirkes koos samen met zijn vrouw José en hun twee zoons voor vrijwillige bedrijfsverplaatsing. Op de oude locatie zaten ze op slot. Ze verplaatsten hun bedrijf en bouwden een nieuwe stal in Nieuw-Schoone- beek (Dr.). Daar willen ze naar 140 melk- en kalf oeien en een productie van 1,2 miljoen kilo melk groeien.


Universiteit Gent zoekt best werkend E. coli-vaccin


De Universiteit van Gent, werkt aan een vaccin dat vee beschermt tegen Shiga toxineproducerende Esche- richia coli (STEC). Er zijn al verschillende vaccins, maar het staat nog niet vast welke het beste kan worden doorontwikkeld en toegepast in de praktijk.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: PETER ROEK


FOTO: THEO GALAMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84