search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Keurentjes wil verbinding in hoog oplopende discussie


Het debat over aanpassing van het melkgeldreglement loopt ongekend hoog op bij Friesland- Campina. Een grote groep leden ziet de noodzaak niet. Velen heb- ben de indruk dat, wat ze ook doen, ze er toch niet doorheen komen bij het bestuur. “Mis- schien dat we het verhaal toch niet goed genoeg vertellen”, stelt voorzitter Frans Keurentjes. “We moeten de leden meer meene- men in alle afwegingen, luisteren naar hun zorgen en met ze in gesprek gaan.”


Alles lijkt zo gladjes te gaan in het bestuur. Waar is de tegenspraak? “Die is er zeker, maar het risico van het proces in het bestuur en dat iedereen doormaakt, is dat de authenticiteit verloren gaat.”


2020 van € 30 miljoen aan stukken afkomstig van over- stappers naar A-ware. Dat probleem gaat echter opgelost worden, verzekert Schumacher. “We gaan die obligaties niet zelf opkopen, want dat zou op een kasrondje neer- komen, maar we zorgen dat er een oplossing komt en dat de liquiditeit blijft. Voor de langere tijd is een struc- turele oplossing nodig voor het feit dat er steeds minder leden zijn die kunnen kopen. Dat moeten we volgend jaar maar eens bespreken.”


Zakelijk gezien mogen de dingen in orde zijn, een groot probleem is wel dat veel leden de voorgestelde aan- passingen van regelingen en de motieven daarvoor niet vertrouwen. En vertrouwen is cruciaal in een coöperatie. Hoe de stemming onder een groot deel van de leden is, bleek bij de voorbije ronde van najaarsvergaderingen en uit de actie van de groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB). Die had in enkele dagen tijd vele duizen- den handtekeningen verzameld voor een kritische peti- tie. Veel kritische boeren, vinden dat het eerlijke verhaal moet worden verteld aan de leden. Ook is een kritischer en beter luisterend bestuur nodig vinden ze. Nu is er vaak geen doorkomen aan bij de zittende bestuurders, is het gevoel. Verdere gesprekken met deze boeren staan gepland.


Hoe kunnen jullie het beter doen en dichterbij komen? “Dat is de uitdaging. Hoe verta- len wij de rauwe werkelijkheid van economie, maatschappij en consument naar het boerenerf? Dat is lastig, maar we kunnen nog grote slagen maken. Het is steeds de verbinding zoeken. Als die er is, komt je er samen uitein- delijk uit, is mijn ervaring.”


Toch lijkt het dit jaar nog moeilijker om begrip te krijgen dan vorig jaar? “Er zijn ook veel dingen gebeurd


die niet te voorzien waren en wat alles emotioneler maakt, zoals het afschieten van het PAS eind mei en dat iemand dit najaar roept dat de veestapel moet halveren.”


Half december moet de ledenraad stemmen over de voorstellen. Hoe weten de leden dat jullie naar hen luisteren? “Ik zeg niet wat, maar als de vraag is: moet er worden bijge- steld, dan is het antwoord: ja!”


Waarom zo’n tijdsdruk. Uiterlijk 15 december. Is er genoeg tijd om tot een goed besluit te komen? “Het is het normale proces. En is er genoeg tijd? Dat moet blijken.”


Je kunt jezelf mooi klem zetten. “De vraag moet zijn: worden be- sluiten er beter van? En bedenk dan: er zijn verschillende opinies en lang niet alle leden zijn tegen. Er zijn er ook die dit allemaal wel lang genoeg duurt, maar het lijntje mag niet breken.”


Dus? “We nemen de ledeninbreng heel serieus. We zoeken continu naar een balans.”


Jullie zijn als ledenverte- genwoordigers drukker met de leden dan met de directie. Keurentjes valt stil, bolt zijn wangen en zegt uiteindelijk: “Ja..., nee…”


FrieslandCampina-voorzitter Frans Keurentjes


Is deze manier van leden overtuigen nu efficiënt. Jul- lie rennen als brandweer- mannen overal heen… “Ooh? Dan: “Dit is heel efficiënt! Er is intensief contact met de leden en er wordt heel goed naar hen geluisterd!”


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


55


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84