search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


VARKENSHOUDERIJ KORT NIEUWS


Danish Crown verstrekt kredieten voor stalbouw


Slachtconcern Danish Crown wil de bouw van var- kensstallen stimuleren door krediet ter beschikking te stellen. Het concern reserveert daarvoor € 27 miljoen. Als al het krediet wordt benut, blijven er jaarlijks 1,2 miljoen vleesvarkens meer in Denemarken. Een boer kan tot € 87 per varkensplaats lenen.


De gemeente mag niet verlangen van varkenshouders dat ze bij nieuwbouw ook bestaande stallen voorzien van nieuwe luchtwassers.


RvS: extra eisen bestaande


stallen niet toegestaan De gemeente Peel en Maas mag bij nieuwbouw van een stal geen nieuwe luchtwassers eisen op bestaande varkensstallen.


Dat oordeelt de Raad van State (RvS). Door in het bestem- mingsplan 2018 te eisen dat bij nieuwbouw bestaande en ver- gunde stallen gebruik moeten maken van de best beschikbare tech nieken wordt de rechts- zekerheid van de varkenshou- der aangetast, stelt de RvS. In deze zaak gaat het om een varkenshouder in Beringe die in 2013 een aanvraag voor de uitbreiding van zijn bedrijf deed. Er zou een nieuwe – vier- de – vleesvarkensstal komen


voor 2.976 vleesvarkens. In drie bestaande stallen houdt de boer 4.436 dieren.


De gemeenteraad van Peel en Maas wees in januari 2017 dit plan af, maar werd door de RvS in november 2017 in het ongelijk gesteld. In maart 2018 werd door de gemeente alsnog een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarin de nieuwe varkensstal mogelijk werd. Alleen wel onder de voorwaarde dat op alle bestaande stallen de meest moderne luchtwassers zitten. Volgens de RvS gaat de eis van de voorwaardelijke verplichting van de gemeente Peel en Maas om ook stallen die al voorzien zijn van een luchtwasser aan te passen aan de modernste stand van de techniek, te ver.


Vrijdag rechtszaak tegen provincie


De rechtszaak van ZLTO tegen de Provincie Noord-Brabant is 6 december. ZLTO wil uiteinde- lijk dat de Brabantse emissie- normen niet in 2022, maar in 2028 omlaag gaan. Volgens de Producenten Organisatie Var- kenshouderij staat Noord-Bra- bant met de datum van 2022 alle gewenste innovatie in de weg. De varkenshouderij, maar


ook Brabant, willen stallen die emissies bij de bron aanpakken, zonder gebruik van luchtwas- sers. De ontwikkeling van dit type stallen is echter niet voor 2022 gereed, zodat Brabantse varkenshouders genoodzaakt zijn te investeren in luchtwas- sers. POV-voorzitter Linda Janssen noemt de Brabantse plannen een ‘drama’.


AVP West-Polen inmiddels in twee provincies


Afrikaanse varkenspest is ook gevonden in de West-Poolse provincie Neder-Silezië. Daarmee is de tweede Poolse grensprovincie met Duitsland besmet met het virus. Eerder dook het virus op in de provincie Lubusz. Op twaalf plaatsen in West-Polen zijn in totaal ruim twintig besmette zwijnen gevonden.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor meer over de saneringsregeling


Veel animo voor sanering varkenshouderij


Adviseurs deden afgelopen week de eerste aanvra- gen voor deelname aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij de deur uit. De verwachting is dat de regeling ruim wordt overschreven. Voor de regio Zuid wordt de prijs als hoog ervaren. In Oost is fl ankerend beleid nodig om te stoppen.


Krimp van Chinese varkensstapel lijkt gestopt


De Chinese fokzeugenstapel is in oktober voor het eerst in twaalf maanden gegroeid, met 0,6%. Dat lijkt op een eerste herstel na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest, meldt South China Morning Post. De var- kensstapel kromp 41%, volgens een hoge ambtenaar.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019) 45


FOTO: RUUD PLOEG


FOTO: RUUD PLOEG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84