search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MISSET


AKKERBOUW


Aardappelareaal groeit al jaren achter elkaar Totale areaal aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen), in hectare.


145.000 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 175.000 180.000 185.000


2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Bron: CBS


Dit jaar is volgens het CBS 167.611 hectare poot-, consump- tie- en zetmeelaardappelen geteeld. Dat is het grootste areaal sinds 2001 en een groei van 8% in tien jaar.


een goed gewas tarwe, dan ga je je afvragen waarom je met bieten zo’n enorme aanslag pleegt op de structuur van de grond.”


Overigens ziet Coolbergen dat bij een intensief bouw- plan helemaal geen sprake hoeft te zijn van onbalans. “Op Flakkee zie je wel weer dat alles is afgestemd op een intensieve teelt. Ze zorgen daar goed voor grond, drainage, aanvoer van organische stof, groenbemester. Ik vind dat Flakkee goed omgaat met de balans. Je ziet dat ze daar erwten zaaien in plaats van tarwe om daarna een goede groenbemester te kunnen hebben. Dat is een goede aanpak.”


Beter doordacht 1-op-3 Terug naar wat verruiming van de aardappelrotatie kan brengen. Is dit een route die meer akkerbouwers zouden moeten volgen? “Nee”, zegt Molendijk, “wat mij betreft kun je beter heel doordacht 1-op-3 in het bouwplan heb-


Groeiend areaal stuwt virusdreiging op


Pootaardappelen kunnen in 2020 weer veel last krijgen van virus, net als in 2018 en 2019. Terwijl de luizenbestrijding steeds lastiger wordt voor de telers. Het groeiende areaal aardappelen speelt hierbij een rol. De verhoogde virusdruk komt doordat het


pootgoed dit jaar veel last had van virus. De keurmeesters van de NAK zagen vanaf begin juni virusaantastingen. De top werd bereikt in de derde week van juni (week 25) met bijna 4.000 waarnemingen van virus. Dat is twee keer zoveel als de top in 2018, dat ook al een virusjaar was.


Er is een aantal oorzaken voor de hoge virusdruk in 2019. Allereerst was 2018 een droog jaar. Dan zijn virusaantastingen in een aardappelgewas minder zichtbaar, zodat be-


32


smette planten blijven staan. Dat was te zien in de nacontrole van 2018, die leidde tot 25% klasseverlaging. Daardoor zijn in het voorjaar van 2019 meer virusbesmette pootaardappe- len gepoot. Een andere oorzaak van de hoge virusdruk


in 2019 is dat de NAK al vroeg in het jaar veel luizen telde. Het aantal luizen, de soort luizen en de mate waarin ze virus overdra- gen, wordt uitgedrukt in de vectorendruk. Die begon eind april al op te lopen, blijkt uit gegevens van de NAK. Dat is drie weken eerder dan in voorgaande jaren. Daardoor was er al vroeg in het groeiseizoen een hoge vectorendruk, waardoor veel pootgoed een virusbesmetting opliep. De NAK verlaagde tijdens de veldkeuring dan ook maar liefst


2.500 hectare pootgoed in klasse vanwege te veel virusbesmette planten. In voorgaande jaren was dat niet meer dan 700 hectare. De virusdruk wordt nog eens versterkt doordat het totale areaal aardappelen in Nederland groeit. Dat vergroot de kans dat luizen virusbesmette planten aanprikken, in de gewassen of in aardappelopslag. De virusdruk neemt dus toe, terwijl de


pootgoedtelers steeds minder mogelijk- heden hebben de luizen onder de duim te houden. Sinds 2019 zijn al de luizenmiddelen Actara (werkzame stof: thiametoxam) en Chess (pymetronzine) verboden. Na 2020 verdwijnt ook nog Calypso (thiacloprid). Er blijven luizendoders over, maar wel weinig die al vroeg in het groeiseizoen inzetbaar zijn.


ben dan op routine 1-op-5. Routinematig is dan met te weinig oog voor resistenties en voorvruchten. Op zich is aardappelmoeheid een groot knelpunt, maar als je daar via vruchtwisseling vanaf wilt komen, dan moet je 1-op-8


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84