search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MECHANISATIE ONKRUIDBESTRIJDING


Wortelonkruid laat zich mechanisch goed bestrijden, mits het goed wordt los getrokken. De Rod weeder van Flevotech bestaat uit een al dan niet aangedreven staaf die door de grond draait.


elektrisch. New Holland werkt samen met het Braziliaanse Zasso aan die techniek, en het Engelse Rootwave levert inmiddels ook handgedragen elektrische onkruiddoders voor het openbaar groen.


Echter, voor mechanische onkruidbe- strijding geldt (net als bij alternatieve ener- giebronnen) dat er best wel wat mogelijk is, en er ook nog veel te ontwikkelen is, maar dat het er niet goedkoper van wordt. Prijstechnisch concurreren tegen een 45 meter brede spuitmachine valt nog niet mee, en helaas laten saldi van veel gewas- sen geen substantiële meerkosten voor onkruidbestrijding toe.


Onkruideggen maken gebruik van het gegeven dat het gewas steviger in de grond staat dan het onkruid. De Rake’n roll van het Engelse Tilso heeft een capaciteit tot meer dan 100 hectare per dag.


Voorkomen dat onkruidzaad zich verspreidt, is de be- langrijkste verdien- ste van de CombCut. Werkt minder rigoureus dan een maaibalk. Stevig blad en zaadstengels worden afgestroopt, het slappere cultuur- gewas blijft intact. Uitgevoerd met 6,24 meter werkbreedte, € 21.500 ex. btw.


Doden met stroom


New Holland deed afgelopen jaar in het Ag- Extend-programma veel ervaring op met het elektrisch doden van planten. Een Braziliaans bedrijf blies de oude techniek nieuw leven in en New Holland haakte aan. Momenteel zijn acht X-powers operationeel. Er is onder andere getest met aardappelloof doden. Dat werkte goed en lijkt de knollen niet te deren, al moet langdurige bewaring dat nog beves- tigen.


New Holland ziet onkruidbestrijding op


bestrating als belangrijkste toepassing. Het werkt aan meerdere toepassingen, zoals stro- kentechniek, en verwacht dat op termijn de prijsstelling wat vriendelijker kan zijn. Nu kost een 3-metermachine € 190.000. Die vraagt, afankelijk van de hoeveelheid te doden planten, tot 50 pk per meter werkbreedte. De rijsnelheid varieert (ook afankelijk van het gewas) van 1 tot 4 kilometer per uur.


48 BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


FOTO: STUDIO KASTERMANS


FOTO: COMBICUT


FOTO: TILSO


FOTO: MARTIN SMITS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84