search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT RUNDVEEHOUDERIJ Goede vraag stuwt prijs gebruiksvee


Melkveehouders willen momen- teel graag melkkoeien kopen, terwijl het aanbod relatief krap is. Dat zorgt voor hogere prijzen.


D


e vraag naar melkkoeien en langdrachtige vaarzen is heel erg goed op dit moment. Hande- laren kunnen niet of nauwelijks in de vraag voorzien. Dat zorgt er al gerui- me tijd voor dat de prijzen van gebruiksvee een stijgende lijn te pakken hebben. Het vee is aanzienlijk duurder dan een jaar terug. Voorlopig wordt daar geen verande- ring in verwacht.


De goede vraag naar melkvee is volgens handelaren het gevolg van hoofdzakelijk twee ontwikkelingen. In de eerste plaats hebben melkveehouders hun fosfaatrech- ten vooral gebruikt om zoveel mogelijk koeien te melken. De verhouding tussen melkvee en jongvee is veranderd. Bij veel melkveehouders wordt minder jongvee gehouden. Daardoor moeten ze dieren van buiten het bedrijf halen.


Daarnaast is er veel onzekerheid omtrent de wetgeving met betrekking tot stikstof. De angst voor een nieuwe peildatum zorgt ervoor dat melkveehouders hun stallen graag zo vol mogelijk houden. Dat doen ze in de eerste plaats door melkvee minder snel weg te doen. Handelaren merken dat vooral in de afgelopen weken. Afgemolken koeien worden toch maar wat langer aan- gehouden. In ieder geval tot na 1 decem- ber, want die datum wordt, hoewel hierover vorige week nog geen duidelijkheid was, genoemd als mogelijke peildatum.


Nieuwsgierig melkvee. Door onzekerheid over stikstofwetgeving vragen melkveehouders momenteel veel vee om de stallen vol te krijgen.


Naast het langer aanhouden van de koeien, wordt ook geprobeerd meer melk- vee aan te kopen via een handelaar. Die ontwikkeling is vooral de laatste maanden duidelijk waarneembaar, aldus hande- laren. Maar daar wringt ook meteen de schoen, want het aanbod aan gebruiksvee is beperkt in de Nederlandse markt. Vee van stoppende bedrijven is vaak heel vlot verkocht. Melkveehouders moeten vaak geduld hebben, omdat er niet altijd direct vee beschikbaar is.


Prijs melkvee flink hoger dan een jaar terug Maximumprijs kortdrachtige exportvaarzen in € per dier


2018 Voor 1e kwaliteit


melkkoeien ligt de Boerderij-notering nu op € 1.500 tot € 1.900 per dier. Daarmee staat de prijs op een veel hoger niveau dan een jaar terug. Toen werd in deze periode maximaal € 1.400 per dier betaald.


78


1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000


2019 1.900,00


Omdat het aanbod in de Nederlandse markt maar beperkt is, wijken handelaren al uit naar Duitsland. Vee dat uit Duits- land wordt gehaald, heeft in veel gevallen al een hoger prijskaartje, omdat er meer transportkosten worden gerekend. Dat heeft volgens handelaren geen gevolgen voor de vraag, want ook Duits vee wordt vlot verkocht.


De goede vraag naar melkvee heeft de prijzen voor deze dieren flink doen stijgen. Voor 1e


kwaliteit melkvee ligt de Boerde-


rij-notering inmiddels op € 1.500 tot € 1.900 per dier. Daarmee liggen de prijzen bedui- dend hoger dan een jaar terug. Toen lag de maximumprijs in week 48 (vorige week) op € 1.400 per dier. Het huidige prijsni- veau is volgens handelaren overigens nog niet eens het plafond, want in sommige gevallen worden zelfs bedragen genoemd die boven de € 2.000 per dier liggen. “Het is soms maar net wat de gek ervoor geeft”, laat een handelaar weten.


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Bron: Boerderij BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Naast de grote belangstelling voor melkvee, wordt ook veel geïnformeerd naar langdrachtige vaarzen. De prijs voor deze dieren ligt inmiddels op € 1.350 tot € 1.700 per dier. Een verdere prijsstijging moet ook bij deze dieren niet worden uitgesloten. z Prognose: prijs omhoog.


FOTO: COR SALVERIUS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84