search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Bas Booijink verplaatst de Easy Clean Trioboxen eenvoudig met zijn shovel. In combinatie met de kiepbodem is reiniging van het hok heel gemakkelijk.


‘De kalveren die het


hardst groeien, worden onze beste koeien. Zij hebben de beste uier en geven meer melk’


voerschema’s ook meetbaar maken.” Schrijver stalinrichting werkt verder aan het valideren en praktijkrijp maken van een weegsysteem voor kalveren tot drie maanden oud. “Als het zover is, willen we dat systeem graag gebruiken, want alleen met groeicijfers en groeicurves per kalf kun je gericht sturen.”


Het insemineren van de pinken gebeurt op een leeftijd van 12 tot 13 maanden. Booijink kijkt naar de ontwikkeling van een pink en meet de borstomvang. “De


afkalfl eeftijd verlagen is niet zo moeilijk als je snel insemineert, maar het gaat erom dat de pink dan al voldoende ontwikkeld is. Als dat niet zo is, kunnen ze te vroeg afkalven en teren ze in de eerste lactatie te veel op hun lichaamsreserves en span je het paard achter de wagen.”


In 2020 is de verwachte ALVA (afkalfl eef- tijd) van de op dit moment geïnsemineerde pinken 23,2 maanden. Aan de melkpro- ductie van de vaarzen ziet Booijink dat een hoge jeugdgroei resultaat oplevert. “De


laatste monstername laat een 305-dagen productie van de vaarzen zien van 9.887 kilo melk, terwijl dat in oktober 2017 nog 9.357 kilo was. Ook de tweedekalfs koeien presteren nu veel beter met 12.674 kilo melk ten opzichte van 10.984 kilo in 2017.”


OP BOERDERIJ.NL


een fotoreportage van maatschap Booijink


Voorafgaand aan insemineren van de pinken kijkt Booijink goed naar de ontwikkeling van het dier en meet hij de borstomvang.


58


Via camera’s in de stal kan Booijink zijn koeien en het af alven goed in de gaten houden en op tijd biest verstrekken.


BOERDERIJ 105 — no. 10 (3 december 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84