search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De lekkerste en eerlijkste kaas maken we samen


www.cono.nl KENNISGEVING Trotse partner


FOOD & AGRI CARRIÈREDAG


6 december Rijtuigenloods Amersfoort


www.vanhessen.com Verpachting provinciale grond voor 2020


De provincie Fryslân is in bezit van circa 2.300 hectare agrarische grond. Deze grond is bestemd voor diverse provinciale doelen. In afwachting van realisatie van die doelen, geeſt de provincie de grond tijdelijk in pacht uit. Een deel van deze grond (circa 400 hectare) wordt nu per inschrijving aangeboden.


Inschrijven op de aangeboden percelen kan van 3 december tot en met 19 december 2019 via www.pachtgrond.frl


Op deze website kunt u zien om welke grond het gaat en wat de voorwaarden voor het gebruik zijn. De percelen worden aangeboden met een vooraf vastgestelde pachtprijs per hectare.


De provincie stelt extra voorwaarden aan het gebruik van de percelen. Zo kan het grondgebruik bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. De provincie geeſt hierbij voorkeur aan pachters die beschikken over duurzaamheidscertificaten en/of kunnen aantonen een natuur-inclusieve bedrijfsvoering te hebben.


Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/vastgoed of neem contact op met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân: telefoon: 058 - 292 59 25.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84