search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wet verbiedt oneerlijke handelspraktijken


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voeselkwaliteit werkt al langere tijd aan een wet oneerlijke handelspraktijken en deed daar afgelopen november een wetsvoor- stel voor. Voedselleveranciers kunnen straks oneerlijke handelspraktijden aan de kaak te stellen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die zorgt voor de handhaving van de nieuwe regels. In het wetsvoorstel worden zestien handelspraktijken verboden die nu nog wel eens voorkomen in de voedselketen, zoals het op korte termijn annuleren van afname van bederfelijke producten door de af- nemer, of het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden zoals prijs, volume of kwaliteitsnormen door de afnemer. Afnemers worden ook verplicht om


genwoordiging van de boeren aan tafel met diezelfde supermarkten, LTO Nederland, verwerkers en de koepel voor de voedingsmiddelenindustrie om te praten over een beter verdienmodel voor de agrarisch onderne- mers. Daar wordt dus met afvaardiging uit de gehele keten gesproken over de primaire producent. Een grote bijeenkomst met verschillende bedrijven uit de levens- middelenindustrie: zo zitten FrieslandCampina, A-ware, Vion, Albert Heijn, Jumbo en een scala aan boerenver- tegenwoordigers aan tafel. Dat waren onder andere LTO, Nederlandse Fruittelers Organisatie, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimvee- houders, Farmers Defence Force, Dutch Dairymen Board en een van de boeren die in december het initiatief nam tot de blokkade-acties. Wat kersverse LTO-voorzitter Sjaak van der Tak betreft, is dat al winst van de recente overleggen met een grote vertegenwoordiging van de keten. Volgens FDF, die zich hard maakt voor zijn eigen initiatief, staan sommige boeren echter op omvallen en moet er op de korte termijn een oplossing komen. Wat voorman Mark van den Oever betreft, hoeven de supers het plan voor Farmer Friendly niet over te nemen, maar alleen als er een beter plan komt. Dat is er volgens hem vooralsnog niet.


Protesten in Duitsland


Ongeveer tegelijk met de Nederlandse boeren, stonden de Duitse collega’s ook met trekkers voor de deur van supermarktketen Lidl. De discounter besloot daarop varkensvlees in de schappen te leggen met een hogere prijs, het extraatje was voor de varkenshouders. Het be-


bederfelijke landbouw- en voe- dingsproducten binnen 30 dagen te betalen, voor andere landbouw- producten geldt een termijn van 60 dagen. Ook mogen afnemers geen kosten in rekening brengen voor het bederf of verlies van product, nadat het geleverd is aan de afnemer. Daarnaast mogen afnemers aan leveranciers geen kosten berekenen voor zaken die geen verband houden met de verkoop van de landbouw- of voedingsproducten. De afnemer mag evenmin geen pro- ducten zonder betaling terugsturen naar de leverancier. De verboden praktijken gelden alleen als de afnemer een grotere omzet heeft dan de leverancier. Bij overtreding van de nieuwe, nog aan te nemen wet kunnen ondernemers een boete krijgen tot € 900.000 of 10% van de omzet.


sluit kwam in december, half februari liet de supermarkt alweer weten ermee te stoppen. De reden: de consument ging naar de concurrent.


Ketenpartijen


Aanwezigen vertellen niet veel over wat er verder ter tafel komt als alternatief voor het plan van FDF. Op eigen initiatief zijn veel supermarkten al bezig om op de een of andere manier de boer meer te laten verdienen. Voorbeel- den zijn grote programma’s als de melkstroom van Albert Heijn via A-ware, of de vergelijkbare variant Planet Proof van FrieslandCampina, of het Beter Leven-keurmerk. Kritische deelnemers aan dat soort concepten zeggen dat de meerprijs slechts de extra kosten dekt en dus niet voor verbetering van het inkomen zorgt. Ook is er beperkt plek voor ondernemers, vanwege een evenzo beperkte markt voor duurzamer geproduceerde producten. Een optie kan het instellen van een vleestaks zijn, waarvan de opbrengst bij de boer terechtkomt. Veel boerenclubs zien dit echter niet zitten. Een onderzoek onder consumenten door LTO leert dat een groot deel van de consumenten daar ook niet op zit te wachten. Een supermarkt in Amsterdam begon eind vorig jaar met het verkopen van zijn producten voor de échte prijs. Die echte prijs houdt niet alleen rekening met een beter verdienmodel, maar berekent ook wat de kosten aan milieuschade is en rekent die door naar de consument. Bij De Aanzet, een biologische supermarkt, staan deze ‘verborgen kosten’ ook op het bonnetje aan de kassa. Het is een praktijkproef, waarin ook moet blijken of de consument bereid is om meer te betalen.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021) 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76