search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN Hoge graanprijzen maken veevoer duur


Het hoge prijsniveau van granen in de wereld maakt veevoer duurder. Voorlopig lijkt een prijsdaling er nog niet in te zitten.


Volgens het Amerikaanse landbouwmi- nisterie (USDA) is wereldwijd meer mais beschikbaar dan waar analisten op hadden gerekend. Dat blijkt uit de jongste cijfers die het USDA vorige week publiceerde (Wasde-rapport). De maisnoteringen piek- ten vorige week op het hoogste niveau in zeven jaar, maar zakten na de publicatie. Of dat de aanloop is tot verdere prijsda- lingen, is de vraag. De wereldproductie van mais en soja blijft dit seizoen achter bij het verbruik, waardoor er een stevige prijsbo- dem in de markt ligt. Voor tarwe is de we- reldproductie wel groter dan het verbruik, maar de vraag groeit. Vraag en aanbod kruipen steeds verder naar elkaar toe. De tarweprijs wordt bovendien meegetrokken door de hoge maisprijzen, omdat tarwe als vervanger voor mais wordt gebruikt door de veevoerindustrie.


Over de hele linie zijn mengvoerprijzen volgens Wageningen Economic Research tussen oktober vorig jaar en afgelopen januari rond € 15 per ton in prijs gestegen. Prognoses tot nog toe geven aan dat deze prijzen de komende maanden nog zeker


Graan- en sojaprijsindexen staan redelijk vast Prijsindex sojabonen, mais en tarwe; index 100 = januari 2000.


Sojabonen


200 220 240 260 280 300


Mais Tarwe


268 226


IGC-prijsindexen van sojabonen, mais en tarwe. Het prijsniveau voor al deze produc- ten ligt fors hoger dan een jaar geleden. De IGC-indexen zijn een maatstaf voor de prijzen die wereldwijd worden betaald.


01-12-2020


€ 15 tot € 20 verder kunnen stijgen. Waar ondernemers kunnen en willen, zoeken ze alternatieven in de bijproducten. Ook daarvan zijn de prijzen gestegen door dure grondstoffen, maar ook is een deel van de stijging te herleiden tot corona. De productie van bier, aardappelproducten en ethanol staat in meer of mindere mate onder druk.


Ook de internationale prijzen van so- jabonen liggen hoog. De prijsindex voor sojabonen van de International Grains Council (IGC) stond begin vorige week op 276 punten (januari 2000 = index 100). Dat is 57% boven het niveau van vorig jaar. De


10-02-2021 Bron: IGC


IGC-index is een maatstaf voor de sojabo- nenprijs in de wereld.


Omdat Brazilië komend seizoen een record sojaoogst verwacht, wordt verwacht dat de sojaprijs in april kan gaan dalen als de oogst daar achter de rug is. Voor granen lijkt een prijsdaling niet eerder te verwach- ten dan na de komende oogst. De handel kijkt nu vooral naar hoe de wintertarwe op het noordelijk halfrond straks uit de winter komt. Ook van belang is of het groeisei- zoen vroeg of laat op gang komt. Daarnaast houdt de handel nauwlettend in de gaten welke gewassen akkerbouwers straks gaan telen.


Kosten afvoeren kadavers 0,6 tot 2,1% per dier omhoog in 2021


Demissionair minister Schouten maakte de nieuwe tarieven voor het verwerken van kadavers door Rendac bekend.


De kosten voor het ophalen van kadavers stijgen dit jaar gemiddeld met 3% per stop, ter- wijl de verwerkingskosten per dier (diertarief) met gemiddeld 1,03% dalen. Dat heeft demis- sionair minister Schouten de Tweede Kamer gemeld. Afhankelijk van het type bedrijf betekent dit een stijging van de kosten voor het afvoeren van gestorven dieren tussen de 0,6 en 2,1%. Een geplande stop


kost een veehouder komend jaar € 23,37 excl. btw per dier, of € 19,26 excl. btw per vat. Het ophalen van een volwassen rund kost € 38,77 excl. btw per dier (€ 46,91 incl. btw), een slachtvarken € 4,72 en een schaap € 3,40 excl. btw. Over de kadavertarieven is veel discussie. Hoewel de kosten dit jaar nagenoeg verge- lijkbaar zijn met vorig jaar, zijn ze wel verdubbeld ten opzichte van de periode 2011 – 2016. De wettelijke taak voor het opha- len en verwerken van kadavers ligt bij Rendac.


De basis voor de vaststel- ling van de vergoeding voor de uitvoering van deze taak is bepaald in het Besluit dierlij-


Rendac in gesprek om meer transparantie te krijgen voor zowel de overheid als de sector over het tot stand komen van de tarieven. Op basis van deze gesprekken is besloten om de financiële overeenkomst die in 2004 is gesloten op te zeggen, zodat deze kan worden geactu- aliseerd.


Rendac haalt kadavers op. Het bedrijf behoudt nog vijf jaar het monopolie.


ke producten. Daarnaast zijn specifiekere financiële afspra- ken neergelegd in een overeen- komst voor onbepaalde tijd tussen de Staat en Rendac, die dateert uit 2004.


Minister Schouten is met BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Eerder liet de minister al weten te gaan kijken naar een nieuwe inrichting van de de- structiemarkt. Nu heeft Rendac het monopolie. Deze verken- ning leidt op korte termijn nog niet tot wijzigingen. Rendac blijft de komende vijf jaar aangewezen voor het opha- len en verwerken van kadavers in Nederland.


17


FOTO: MATTHIJS VERHAGEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76