search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


VARKENSHOUDERIJ Varkensvleessector moet vraaggestuurder


Rabobank voorziet een verschui- ving in de varkensvleesmarkt naar meer onderscheidende producten en nieuwe samenwerkingen. De sector moet nu al voorsorteren.


De markten voor varkensvlees zijn aan het verschuiven. De komende jaren zal de vraag uit China afnemen, wat leidt tot een andere marktvraag in het middensegment. Dit stelt de Rabobank in de kwartaalupdate voor de Nederlandse varkenshouderij. Het veranderen van de markt maakt het belangrijker om te produceren op basis van vraag. De vraag in het segment met onderscheidende producten groeit juist, wat nieuwe samenwerkingsverbanden met zich meebrengt. Ook spelen digitalisering, transparantie en milieugebruiksruimte een toenemende rol in de sector. De ontwikkeling van de markt dit jaar hangt voor een groot deel af van de situatie met de Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Door het toenemende aantal besmette wilde zwijnen neemt de kans af dat China in het eerste halfjaar regionali- sering accepteert. Regionalisering biedt Duitsland ruimte om te blijven exporteren, bijkomend voordeel om Duits varkensvlees naar China te exporteren zijn de lage prij- zen in Duitsland en de eigen AVP-proble-


De varkenssector zal in moeten spelen op het veranderende middensegment op de markt voor vlees.


men van China. Zolang China niet ingaat op de regionalisering in Duitsland, moet de Duitse sector maandelijks voor zo’n 65.000 ton varkensvlees en -producten een nieuwe bestemming vinden. Dat Duitse aanbod blijft de Europese markt en daarbij de prijzen beïnvloeden.


De Nederlandse varkenssector kon in 2020 tot en met oktober wel 1% meer varkensvlees exporteren als gevolg van de


vraag uit China en Hongkong. De export naar Duitsland, Italië en Griekenland nam tegelijkertijd af.


De Duitse problemen zorgden afgelopen jaar voor een varkensprijsdaling in Neder- land. Een herstel zit er nog niet direct in. Daartegenover staat wel een stijging van de voerkosten. De verwachting is dat de prij- zen voor sojameel, mais en tarwe dit jaar respectievelijk 35%, 42% en 19% stijgen.


Onderzoek naar overdracht MRSA in varkensstallen


Onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de relatie stof en MRSA en de inzet van bacteriën tegen MRSA.


Onderzoekers van de Univer- siteit Utrecht doen onderzoek naar de overdracht van veegere- lateerde MRSA in varkensstal- len via stof. Dát MRSA wordt overgedragen door stof, had- den zij eerder vastgesteld. Nu wordt gekeken naar verschillen in overdracht via vallend stof en inhaleerbaar stof.


Inhaleerbaar stof speelt een rol bij de overdracht van MRSA


naar varkenshouders, maar dit op grote schaal meten, is moeilijk. Vallend stof daarente- gen kan gemakkelijk gemeten worden door stofdoeken in de stal te plaatsen. De onderzoe- kers willen vaststellen of en hoe goed vallend stof een maat is voor inhaleerbaar stof door deze beide te meten in dezelfde stallen.


De studie naar stof is onder- deel van een groter onderzoek. In dit onderzoek staat het toe- dienen van ‘goede’ bacteriën in de neus van biggen om MRSA terug te dringen centraal. De Utrechtse onderzoekers hebben hiervoor de afgelopen jaren op meerdere Europese varkensbedrijven neusmon-


Stof op hokafscheiding in een varkensstal. Stof draagt bij aan de overdracht van MRSA.


sters genomen. Deze monsters van biggen zijn gebruikt om potentiële MRSA-verdringen- de bacteriën te vinden. In een vervolgonderzoek zal gekeken


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


worden hoe deze bacteriën vei- lig in stallen toegepast kunnen worden. Voor het stofonderzoek dat dus een onderdeel van het grote MRSA-onderzoek is, wor- den varkenshouders gezocht waar stofmetingen uitgevoerd mogen worden. Naast een vra- genlijst bestaat het onderzoek uit het plaatsen van stofdoeken en pompen in de stal of het dragen van een kleine pomp op de riem. Deelname vraagt iets meer dan één week tijd van de bedrijven. De studie loopt tot de zomer. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen zich melden via excludemrsa@uu.nl of kijken op https://www.uu.nl/ excludemrsa.


31


FOTO: BOERDERIJ


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76